Skansen - Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
fot. Curioso/Shutterstock

Muzea i skanseny

Muzeum to instytucja stworzona w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami mającymi wartość historyczną lub artystyczną. Na ogół w większości tego typu placówkach tylko niewielka część obiektów jest udostępniania do zwiedzania, a reszta przechowywana jest w specjalnych magazynach. Najważniejsze polskie muzea wpisane są do Państwowego Rejestru Muzeów i są to muzea rejestrowane. Spośród około 890 polskich muzeów do rejestru wpisanych około 95 muzeów. Do najważniejszych muzeów w Polsce zaliczają się:

  • Muzeum Narodowe w Gdańsku,
  • Muzeum Narodowe w Kielcach,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu,
  • Muzeum Narodowe w Szczecinie,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Ze względu na rodzaj prezentowanych ekspozycji wyróżniamy następujące muzea: muzea archeologiczne, muzea biograficzne, muzea etnograficzne, skanseny, muzea historyczne, izby pamięci, muzea martyrologiczne, muzea przyrodnicze, muzea geologiczne, muzea geograficzne, muzea sakralne, muzea sztuki, muzea techniki i specjalistyczne, muzea wojskowe, statki i okręty oraz zamki, pałace i dwory.

Natomiast skansen to po prostu muzeum etnograficzne powstałe na powietrzu. Jego głównym i podstawowym zadaniem jest prezentowanie kultury ludowej danego regionu. W skansenie można zobaczyć dawne budynki, ich wyposażenie, narzędzie, stroje ludowe i inne rzeczy związane z folklorem. Muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce. Liczbowo powstało ich ponad 100 i niemal w każdym regionie Polski.