Muzea i skanseny

Muzeum to instytucja stworzona w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami mającymi wartość historyczną lub artystyczną. Na ogół w większości tego typu placówkach tylko niewielka część obiektów jest udostępniania do zwiedzania, a reszta przechowywana jest w specjalnych magazynach. Najważniejsze polskie muzea wpisane są do Państwowego Rejestru Muzeów i są to muzea rejestrowane. Spośród około 890 polskich muzeów do rejestru wpisanych około 95 muzeów. Do najważniejszych muzeów w Polsce zaliczają się:

  • Muzeum Narodowe w Gdańsku,
  • Muzeum Narodowe w Kielcach,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu,
  • Muzeum Narodowe w Szczecinie,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Ze względu na rodzaj prezentowanych ekspozycji wyróżniamy następujące muzea: muzea archeologiczne, muzea biograficzne, muzea etnograficzne, skanseny, muzea historyczne, izby pamięci, muzea martyrologiczne, muzea przyrodnicze, muzea geologiczne, muzea geograficzne, muzea sakralne, muzea sztuki, muzea techniki i specjalistyczne, muzea wojskowe, statki i okręty oraz zamki, pałace i dwory.

Natomiast skansen to po prostu muzeum etnograficzne powstałe na powietrzu. Jego głównym i podstawowym zadaniem jest prezentowanie kultury ludowej danego regionu. W skansenie można zobaczyć dawne budynki, ich wyposażenie, narzędzie, stroje ludowe i inne rzeczy związane z folklorem. Muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce. Liczbowo powstało ich ponad 100 i niemal w każdym regionie Polski.


Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Od 1937 roku w Zubrzycy Górnej istnieje Orawski Park Etnograficzny, jest to skansen mający na celu przedstawienie w pełny sposób kultury tego regionu.

Zakopiański spacer po muzeach

Zakopane oferuje swoim turystom wiele atrakcyjnych miejsc o walorach kulturalno-historycznych, m.in. dziewięć muzeów. Zwiedzenie wszystkich eksponatów tych ośrodków kulturalnych ciężkie jest do zrealizowania w ciągu jednego dnia. Warto jednak choćby ten jeden dzień swojego urlopu poświęcić na zwiedzenie kilku z nich.

Piękno kultury Kaszubów w całej okazałości

Muzeum to powstało już w 1907 roku i w tamtym czasie było pierwszym muzeum polskim zorganizowanym na wolnym powietrzu. Państwo Gulgowscy, którzy jako pierwsi zajęli się gromadzeniem pamiątek i przedmiotów kojarzących się z bogactwem kultury kaszubskiej, byli jego założycielami. Przez wiele lat trwało zbieranie atrakcyjnych drobiazgów, ale także i pokaźnych eksponatów aż do obecnego stanu Kaszubskiego Parku Etnograficznego.

Muzea Biograficzne w Polsce

W Polsce znajduje się wiele muzeów biograficznych, rozsianych po różnych miejscach naszego kraju. Warto odwiedzić przede wszystkim muzeum najwybitniejszego polskiego malarza doby historyzmu, czyli Jana Matejki, które ulokowane jest w autentycznym domu rodzinnym mistrza. Dom Jana Matejki znajduje się w Krakowie przy ulicy Floriańskiej.

Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Znajdujące się w Szczytnie Muzeum Mazurskie jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Powstało ono w roku 1945 na bazie ocalałych zbiorów dawnego niemieckiego Heitmatmuseum. Muzeum Mazurskie w Szczytnie gromadzi zbiory archeologiczne, artystyczno-historyczne, etnograficzne, numizmatyczne, a także przyrodnicze. Znajdują się tutaj także zbiory kartograficzne, które gromadzone są razem z księgozbiorem muzeum, który obejmuje również starodruki.

Muzea archeologiczne w Polsce

W Polsce znajduje się kilka muzeów archeologicznych, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób w każdym wieku.

Muzea Narodowe w Polsce

Głównym zadaniem muzeum jest świadczenie wartości narodowych oraz ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki polskiej oraz światowej, a także poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej oraz artystycznej. W Polsce muzea narodowe znajdują się w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Gdańsku.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - sztuka śląska w wystawach

Zapoznanie się z możliwościami twórczymi dawnych i współczesnych artystów regionu śląskiego umożliwia turystom Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Warto zapoznać się ze zbiorami tego muzeum i odwiedzić je podczas urlopowych wojaży po naszym kraju.

Świadectwa pomorskiej historii - Muzeum Narodowe w Gdańsku

Budynek dawnego klasztoru franciszkańskiego w Gdańsku już od XIX wieku wykorzystywany był dla celów ekspozycyjnych. W najdawniejszym czasie znajdowało się tam tak zwane Stadtmuseum, czyli muzeum miejskie, które za cel działania wzięło sobie gromadzenie dzieł sztuki dawnej.

Warmia i Mazury w kolekcjach muzealnych - Muzeum Warmii i Mazur

Muzeum Warmii i Mazur posiada także oddziały rozsiane po całym terytorium województwa. Należą do nich m.in.: Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Galeria Zamek w Reszlu, Muzeum w Mrągowie, Muzeum Przyrody oraz \"Dom Gazety Olsztyńskiej\" w Olsztynie, Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku i Muzeum Mazurskie w Szczytnie.

Muzea w Krakowie

Bogata historia Krakowa oraz jego niezwykłe położenie, w ciekawym przyrodniczo regionie stały się powodem organizowania wielu ośrodków historyczno-dydaktycznych, takich jak muzea. Wieloletnia obecność w tym mieście władz państwa polskiego, gromadzenie się elity inteligencji polskiej, a także szczególne represje nakładane na mieszkańców tego miasta podczas zaborów i okupacji spowodowały iż miasto to zrodziło wiele wybitnych postaci, a także wykształciło wiele niezwykłych miejsc wartych uhonorowania oraz rozpowszechniania.

Muzeum Mikołaja Kopernika - dla sławy słynnego Mikołaja Kopernika

Obecnie w Muzeum Mikołaja Kopernika dla turystów dostępna jest stała wystawa poświęcona jego osobie, a także zmieniane co jakiś czas wystawy czasowe. Zwiedzając je zapoznać się można z narzędziami astronomicznymi, używanymi przez średniowiecznych i nowożytnych astronomów oraz inne związane z dziedziną astronomii. Znajdują się tam również wystawy z dziedziny kultury i sztuki, jak również przedmiotów użytku codziennego.

Muzea i Skanseny na Lubelszczyźnie

Na terytorium Polski wschodniej Muzeum Lubelskie należy do jednego z najstarszych i największych muzeów. Placówka ta istnieje od roku 1906 i w tym czasie zdążyła zebrać eksponaty z wielu dziedzin kultury. Nierzadko tematyka wystaw odbiega już znacznie poza obszar regionu lubelskiego. Dzięki temu jednak jest to muzeum wciąż zaciekawiające swych gości nowymi pomysłami.

Poznaj lubelskie budownictwo

Muzeum Wsi Lubelskiej posiada swoją siedzibę w Lublinie, jest także wpisane do rejestru muzeów państwowych. Placówka zajmuje się gromadzeniem oraz zabezpieczaniem i udostępnianiem do zwiedzania zabytków architektury, a także etnografii charakterystycznych dla regionu dawnego województwa lubelskiego.

Miejsce pamięci kultury Cygańskiej

Muzeum Etnograficzne posiada swoją siedzibę w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 10. Oddział ten powstał po latach gromadzenia w obecnym gmachu głównym tarnowskiego muzeum pozostałości działalności kulturalnej przede wszystkim środowisk cygańskich.

Muzeum Wsi Słowińskiej - pamięć o Słowińcach nie umarła

Pierwszymi działaniami Muzeum Wsi Słowińskiej Klukach było odrestaurowanie zagrody słowińskiej pochodzącej z połowy XIX wieku. W zagrodzie tej zorganizowano następnie stałą ekspozycję muzealną, dotyczącą Słowińców, dawnych mieszkańców okolic jezior Gardno i Łebsko.

Muzeum Podlaskie - Białostockie Muzeum Wsi

Muzeum Podlaskie to placówka działająca od wielu lat i posiadająca kilka odrębnych oddziałów. Jednym z nich jest Białostockie Muzeum Wsi. Oddział ten został zorganizowany w celu gromadzenia i zachowania budynków architektury drewnianej oraz innych zbiorów etnograficznych, pochodzących z regionu białostockiego, łomżyńskiego, czy też z Suwalszczyzny.