Tygrys w ogrodzie zoologicznym
fot. Skorpionik00/Shutterstock

Ogrody zoologiczne i botaniczne

Ogród zoologiczny potocznie zwany zoo to teren najczęściej o charakterze parkowym, na którym znajdują się budynki, wybiegi i klatki gdzie żyją zwierzęta z różnych zakątków naszego globu. Władze ogrodu mają na celu stworzenia im warunków życia podobnych do tych naturalnych. Ogrody zoologiczne mają za zadanie pełnić rolę edukacyjną i rekreacyjną przy jednoczesnej ochronie prezentowanych gatunków i systematycznych badaniach nad ich hodowaniem. Od wielu lat ogrody te również mają ogromny udział w przywracaniu gatunków wymarłych lub tych zagrożonych wyginięciem. W Polsce istnieje około 20 ogrodów zoologicznych:

 • Ogród Zoologiczny we Wrocławiu (1865r.),
 • Ogród Zoologiczny w Poznaniu (1874r.),
 • Ogród Zoologiczny w Zamościu (1919r.),
 • Ogród Zoologiczny w Warszawie (1926r.),
 • Ogród Zoologiczny w Krakowie (1929r.),
 • Ogród Zoologiczny w Opolu (1930r.),
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi (1938r.),
 • Ogród Zoologiczny w Płocku (1951r.),
 • Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża w Gdańsku (1954r.),
 • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (1954r.),
 • Ogród Zoologiczny w Braniewie (1959r.),
 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu (1965r.),
 • Oceanarium w Gdyni (1971r.),
 • Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyślu (1974r.),
 • Fokarium w Helu (1977r.),
 • Ogród Fauny Polskiej ZOO w Bydgoszczy (1978r.),
 • Zoo Safari w Świerkocinie (1996r.),
 • Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (2004r.),
 • Łosiowa Dolina k. Ostrzyc (2006r.).

Natomiast ogród botaniczny to wydzielony i odpowiednio zagospodarowany obszar, który jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych. Poza tym prowadzona jest tu działalność naukowo-badawcza, dydaktyczno-wychowawcza oraz rekreacyjna. W Polsce status ogrodu botanicznego posiadają 33 ogrody. Do najważniejszych należą:

 • Ogród Botaniczny w Bydgoszczy,
 • Ogród Botaniczny w Oliwie,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Ogród Botaniczny w Krakowie,
 • Ogród Botaniczny w Łodzi z Palmiarnią,
 • Ogród Botaniczny w Lublinie,
 • Górnośląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
 • Ogród Botaniczny w Poznaniu,
 • Ogród Botaniczny w Szczecinie,
 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
 • Ogród Botaniczny UW w Warszawie,
 • Ogród Botaniczny PAN w Warszawie,
 • Ogród Botaniczny we Wrocławiu,
 • Ogród Botaniczny w Zakopanem,
 • Ogród Botaniczny w Zielonej Górze,
 • Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.