Ogrody zoologiczne i botaniczne

Ogród zoologiczny potocznie zwany zoo to teren najczęściej o charakterze parkowym, na którym znajdują się budynki, wybiegi i klatki gdzie żyją zwierzęta z różnych zakątków naszego globu. Władze ogrodu mają na celu stworzenia im warunków życia podobnych do tych naturalnych. Ogrody zoologiczne mają za zadanie pełnić rolę edukacyjną i rekreacyjną przy jednoczesnej ochronie prezentowanych gatunków i systematycznych badaniach nad ich hodowaniem. Od wielu lat ogrody te również mają ogromny udział w przywracaniu gatunków wymarłych lub tych zagrożonych wyginięciem. W Polsce istnieje około 20 ogrodów zoologicznych:

 • Ogród Zoologiczny we Wrocławiu (1865r.),
 • Ogród Zoologiczny w Poznaniu (1874r.),
 • Ogród Zoologiczny w Zamościu (1919r.),
 • Ogród Zoologiczny w Warszawie (1926r.),
 • Ogród Zoologiczny w Krakowie (1929r.),
 • Ogród Zoologiczny w Opolu (1930r.),
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi (1938r.),
 • Ogród Zoologiczny w Płocku (1951r.),
 • Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża w Gdańsku (1954r.),
 • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (1954r.),
 • Ogród Zoologiczny w Braniewie (1959r.),
 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu (1965r.),
 • Oceanarium w Gdyni (1971r.),
 • Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyślu (1974r.),
 • Fokarium w Helu (1977r.),
 • Ogród Fauny Polskiej ZOO w Bydgoszczy (1978r.),
 • Zoo Safari w Świerkocinie (1996r.),
 • Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (2004r.),
 • Łosiowa Dolina k. Ostrzyc (2006r.).

Natomiast ogród botaniczny to wydzielony i odpowiednio zagospodarowany obszar, który jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych. Poza tym prowadzona jest tu działalność naukowo-badawcza, dydaktyczno-wychowawcza oraz rekreacyjna. W Polsce status ogrodu botanicznego posiadają 33 ogrody. Do najważniejszych należą:

 • Ogród Botaniczny w Bydgoszczy,
 • Ogród Botaniczny w Oliwie,
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu,
 • Ogród Botaniczny w Krakowie,
 • Ogród Botaniczny w Łodzi z Palmiarnią,
 • Ogród Botaniczny w Lublinie,
 • Górnośląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
 • Ogród Botaniczny w Poznaniu,
 • Ogród Botaniczny w Szczecinie,
 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
 • Ogród Botaniczny UW w Warszawie,
 • Ogród Botaniczny PAN w Warszawie,
 • Ogród Botaniczny we Wrocławiu,
 • Ogród Botaniczny w Zakopanem,
 • Ogród Botaniczny w Zielonej Górze,
 • Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

Swoją sławę ZOO uzyskało przede wszystkim dzięki wieloletniemu dyrektorowi Antoniemu Gucwińskiemu, który zarządzał Ogrodem wraz ze swoją żoną Hanną. Można tu podziwiać setki różnorodnych zwierząt. Wśród nich znajdują się m.in. słonie, jelenie, lwy, tygrysy oraz foki. Miłośnicy płazów oraz gadów z pewnością będą zachwyceni pawilonem krokodyli, który stanowi osobny budynek dla trzech gatunków tych zwierząt: krokodyla błotnego, filipińskiego oraz syjamskiego.

Ogród botaniczny w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został założony w 1783 roku i jest obecnie najstarszym tego rodzaju ogrodem w Polsce. Krakowski Ogród Botaniczny powstał na miejscu ogrodu rodziny Czartoryskich. W ogrodzie tym znajduje się palmiarnia, która była kilka razy odbudowywana oraz powiększana. Na terenie ogrodu mieści się także Muzeum Botaniczne, które zajmuje wnętrza Collegium Śniadeckich.

Ogród Botaniczny we Wrocławiu

Wrocławski Ogród Botaniczny nazywany jest oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, które jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc odpoczynku wszystkich wrocławian. Warto pamiętać, że ten ogród botaniczny jest wpisany na listę zabytków województwa dolnośląskiego.

Ogród zoologiczny w Krakowie

Rzadziej odwiedzanym, ale równie interesującym miejscem turystycznym w Krakowie jest Ogród Zoologiczny. Został on utworzony na terenie Lasku Wolskiego, który stanowi dość dużych rozmiarów rezerwat przyrodniczy, znajdujący się w obrębie miasta. Krakowskie ZOO założono w 1929 roku, ale tradycje związane z hodowlą egzotycznych zwierząt i udostępnianiem oglądania ich turystom sięgają w Krakowie już czasów średniowiecznych.

Historyczny zwierzyniec - Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Zwiedzanie Ogrodów Zoologicznych w Poznaniu jest niezwykłą atrakcją. Ogród Stare Zoo jest trzecim co do wielkości w Polsce. Jest to również miejsce wyróżnione poprzez zaliczenie go do najbardziej atrakcyjnych miejsc hodowli zwierząt w Europie.

Przyroda świata zaklęta w jednym ogrodzie - Ogród Botaniczny w Poznaniu

Warto zapoznać się z osiągnięciami poznańskich botaników, ale przede wszystkim poprzebywać w tym niezwykle urokliwym miejscu. A podziwiać w Ogrodzie Botanicznym jest co. Ogród podzielony został na siedem działów, z których każdy może poszczycić się niezwykle osobliwymi okazami flory.