Ogród zoologiczny w Krakowie

Rzadziej odwiedzanym, ale równie interesującym miejscem turystycznym w Krakowie jest Ogród Zoologiczny. Został on utworzony na terenie Lasku Wolskiego, który stanowi dość dużych rozmiarów rezerwat przyrodniczy, znajdujący się w obrębie miasta. Krakowskie ZOO założono w 1929 roku, ale tradycje związane z hodowlą egzotycznych zwierząt i udostępnianiem oglądania ich turystom sięgają w Krakowie już czasów średniowiecznych.

W średniowieczu menażerie oraz tzw. zwierzyńce były bardzo popularne i znajdowały się niemal w każdej ówczesnej stolicy europejskiej. Zwykle były to instytucje działające pod mecenatem monarchy z tego względu w Krakowie istniał zwierzyniec królewski. Co interesujące już z 1406 roku pochodzi pierwsza informacja o sprowadzeniu do Krakowa egzotycznych zwierząt po to by hodować je w krakowskim ogrodzie. Miały to być dwa lwy pochodzące z Florencji. Można więc uznać, że były to pierwsze zwierzęta, które znalazły się w Polsce w takim właśnie celu.

Ostatecznie jednak pierwszy prawdziwy zwierzyniec, dostępny również dla turystów otwarto w 1895 roku. Znajdował się on w Parku Krakowskim i po zaledwie kilku latach istnienia został zamknięty. Od 1925 roku w Krakowie istniała Bażantarnia, której działalność rozszerzała się o hodowlę innych gatunków zwierząt.

Przygotowania do otwarcia Ogrodu Zoologicznego w Krakowie rozpoczęto już w 1927 roku. Wtedy to wybrano część Lasu Wolskiego pod późniejszy ogród, na malowniczym wzniesieniu. Ostatecznie ZOO w Krakowie otwarto 6 lipca 1929 roku. Podczas tego wydarzenia obecny był ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. W czasie otwarcia w ogrodzie mieszkały już 94 ssaki, 98 ptaków oraz 12 gadów. Były to przede wszystkim zwierzęta zamieszkujące Polskę, ale znajdowały się tu również egzotyczne małpy. Krakowski Ogród Zoologiczny rozwijał się prężnie aż do dnia wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny niemiecka administracja w Krakowie zarządziła wywiezienie większości zwierząt znajdujących się w ZOO do ogrodów zoologicznych na terenie Niemiec. W czasie bombardowania Berlina zginęły wywiezione do tamtejszego ZOO polskie żubry. Ogród Zoologiczny zaczęto odbudowywać w 1963 roku, dzięki powstaniu przedsiębiorstwa o nazwie Miejski Park i Ogród Zoologiczny. W roku 1975 stanowisko dyrektora parku przyznano dr Józefowi Skotnickiemu, który rozpoczął przebudowę i modernizacje poszczególnych elementów wyposażenia parku. W tym samym roku powiększono również powierzchnie krakowskiego ZOO do 15 hektarów.