Historyczny zwierzyniec - Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Początki poznańskiego Ogrodu Zoologicznego sięgają roku 1871. Był to rok jubileuszowej 50 rocznicy istnienia poznańskiego związku kręglarzy. Prezenty, jakie otrzymało to dowcipne towarzystwo były dość osobliwe. Przynoszono im bowiem napotkane po drodze zwierzęta. Były tam kozy, gęsi, kury, wiewiórki, koty, świnie. Znalazł się również i niedźwiedź oraz małpa. Zwierzęta trzeba było jakoś chować, a ponieważ zebrała się ich spora gromadka, zorganizowano dla nich menażerię. Trzy lata później powstało Towarzystwo Akcyjne Ogród Zoologiczny, które w sposób profesjonalny zajęło się hodowlą zwierząt w ogrodzie.

Dziś Poznań może poszczycić się już dwiema placówkami zoologicznymi: Starym Zoo, będącym kontynuacją XIX-wiecznej menażerii oraz Nowym Zoo, otworzonym w latach siedemdziesiątych w pobliżu jeziora Maltańskiego.

Zwiedzanie Ogrodów Zoologicznych w Poznaniu jest niezwykłą atrakcją. Ogród Stare Zoo jest trzecim co do wielkości w Polsce. Jest to również miejsce wyróżnione poprzez zaliczenie go do najbardziej atrakcyjnych miejsc hodowli zwierząt w Europie. Ogród Zoologiczny w Poznaniu został wpisany do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. Stare Zoo ma na swym koncie wiele ciekawych osiągnięć, których kilka należy szczególnie wymienić. W roku 1985 w Poznaniu dokonały się pierwsze narodziny orła cesarskiego w niewoli. Tutaj również po raz trzeci na świecie w niewoli narodziła się papuga rodzaju Ara. Ponieważ Stare Zoo posiada długą historię jego zabudowa wiwaryjna została w 1978 roku wpisana do rejestru zabytków.

Utworzenie Nowego Zoo wiązało się z niedogodną lokalizacją starego ogrodu. W 1964 roku podjęto decyzję o utworzeniu nowego ogrodu zoologicznego na maltańskiej Białej Górze. Początkowo planowano całościowe przeniesienie Starego Zoo w to nowe miejsce. Okazało się to jednak niemożliwe po wpisaniu go na listę obiektów zabytkowych. Rozwój Nowego Zoo nastąpił bardzo szybko. Obecnie posiada już ono 33 stanowiska hodowli. Najnowszym osiągnięciem jest wybudowanie w nowym poznańskim Ogrodzie Zoologicznym Słoniarni. Obecnie zamieszkują w niej dwa samce.