Tatrzański Park Narodowy ochrona tatrzańskiej flory i fauny

Od dawien dawna najwyższą formą ochrony przyrody jest park narodowy. W Polsce istnieją 23 parki, które zajmują w sumie około 1% powierzchni całego kraju. Jednym z najważniejszych z nich jest jest Tatrzański Park Narodowy.

Chociaż powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 października 1954 roku, to do jego powołania przymierzano się już pod koniec XIX wieku. Spowodowane to było niszczycielską gospodarką, która doprowadziła do znacznego przerzedzenia drzewostanu. To z kolei było przyczyną fali tragicznych powodzi, które dotknęły tereny podgórskie. W momencie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego jego naturalne walory były niesamowicie zdewastowane. Przerzedzeniu uległa zarówno fauna, jak i flora. Przez kolejne 50 lat starano się odbudować zniszczony ekosystem wysokogórski. Dzięki temu turyści mogą obecnie podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Z tych ostatnich warto wymienić kozicę (znajduje się w logo Tatrzańskiego Parku Narodowego), świstaka, jelenia, sarny, rysia, gronostaja, łasicę i niedźwiedzia brunatnego. Należy przy tym podkreślić, że kozice i świstaki znajdują się pod ochroną od XIX wieku, przy czym wytworzyły w Tatrach nowy podgatunek: kozicę tatrzańską i świstaka tatrzańskiego. Jeśli zaś chodzi o ptaki, to występują tu między innymi sokoły, pomurniki, płochacze halne, orły przednie, cietrzewie, głuszce, mantle i jarząbki.

Równie bogata jest flora tatrzańska. Występuje tu między innymi skalnica i kostrzewa tatrzańska, bezostna i karpacka, boimka dwurzędowa, urdzik karpacki, szafran spiski, dębik ośmiopłatkowy, wierzba żyłkowana, goryczka, goździki, sasanka słowacka, szarotka alpejska, lepnica bezłodygowa, traganek zwisłokwiatowy, skrzelopławek bagienny. Jeśli chodzi o drzewa, to warto wymienić świerki, jodły, buki, jawory i modrzewie.

Tatrzański Park Narodowy obejmuje obszar najwyższych polskich gór oraz kompleksy leśne przylegające do nich od północy. Ochronie podlega obszar wysokogórski, o budowie geologicznej typowej dla gór fałdowania alpejskiego. Charakterystyczne są turnie, ostre granie, jaskinie górskie, urwiste szczyty i liczne jeziora polodowcowe. Tatry (zarówno Polskie, jak i Słowackie) odznaczają się piętrowością klimatu i dużą różnicą wzniesień, która w niektórych miejscach dochodzi nawet do 1700 metrów. Co ciekawe, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się około 650 jaskiń. Najdłuższy i najgłębszy jest system jaskiń Wielka Śnieżna - Wielka Litworowa. Długość korytarzy wynosi 22 kilometry, a ich głębokość to 814 metrów. Niestety, dla grotołazów udostępniono 7 jaskiń: Raptawicką, Mylną, Obłazkową, Smoczą Jamę, Mroźną, Jaskinię Dziura i Bielską (na Słowacji).

Istotnym walorem Tatrzańskiego Parku Narodowego są liczne jeziora polodowcowe (nazywane stawami), charakteryzujące się wyjątkową przezroczystością wody. Największe jest Morskie Oko (34,5 ha i 50,8 m głębokości) oraz Wielki Staw Polski (34,1 ha i 79,8 m głębokości). W Tatrach występują także wywierzyska i wodospady (największa jest Wielka Siklawa - 70 m). Dużą atrakcją są także Wodogrzmoty Mickiewicza.

Dla turystów istotną informacją jest fakt, że w miejscu naturalnego zbiegania się szlaków, można przekraczać granicę ze Słowacją. Ponieważ po Tatrzańskim Parku Narodowym nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi, to w celu przekroczenia granicy samochodem trzeba się udać do jednego z trzech przejść: Chochołów - Suchá Hora; Łysa Polana - Javorina; Jurgów - Podspady. Turyści mogą też skorzystać z przejażdżki zaprzęgiem konnym latem, bądź saniami - zimą. W Parku można w ten sposób pokonywać następujące trasy: w Dolinie Chochołowskiej (od Siwej Polany do schroniska); w Dolinie Kościeliskiej (od parkingu Kiry do Polany Pisanej); w Dolinie Bystrej (od Kuźnic do schroniska na Kalatówkach); w Dolinie Rybiego Potoku (od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy, a w okresie od października do kwietnia do schroniska nad Morskim Okiem).

Należy podkreślić, że w 1993 roku UNESCO doceniło unikalne walory Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Parku Narodowego Po Stronie Słowackiej i wpisało je na światową listę Rezerwatów Biosfery.


Giewont góra symbol

Masyw Giewontu położony jest na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dwa najwyższe szczyty są doskonale widoczne z Zakopanego. Warto także wspomnieć, że znajduje się tutaj obiekt religijnych pielgrzymek, czyli wielki 15 - metrowy żelazny Krzyż umiejscowiony na Wielkim Giewoncie. Jest to także jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w czasie burzy.

Wodogrzmoty Mickiewicza wspaniałe wodospady w Tatrach Wysokich

Wodogrzmoty Mickiewicza to wspaniałe wodospady w Tatrach Wysokich, na które składają się trzy duże kaskady i kilka mniejszych. Mają one od 3 do 10 metrów wysokości. Trzy największe to kolejno: Wodospad Wyżni, Pośredni i Niżni. Znajdują się one na Potoku Roztoka, który wypływa z Doliny Pięciu Stawów Polskich.

Rysy najwyższy szczyt Polski

Aby wejść na szczyt od polskiej strony trzeba być dobrze przygotowanym kondycyjnie, ponieważ średnie nachylenie szlaku wynosi tu około 30 stopni. Nawet podczas letnich wędrówek każdy powinien zabrać ze sobą ciepłe ubranie, ponieważ szlak prowadzi głównie przez miejsca zacienione i można natknąć się po drodze na zalegający śnieg.

Morskie Oko najpiękniejsze górskie jezioro w Polsce

Dawniej trasę do Morskiego Oka można było pokonać samochodem. Obecnie jest to niemożliwe - krętą i długą drogę nad jezioro trzeba przebyć pieszo lub bryczką. Do wyboru jest kilka szlaków: asfaltowa szosa z parkingu na polanie Palenica Białczańska, łącząca się z czerwonym szlakiem przed Wodogrzmotami Mickiewicza; szlak niebieski przez Świstówkę Roztocką do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów oraz żółty na Szpiglasową Przełęcz.