Zamki, pałace, dwory na Lubelszczyźnie

Ziemia Lubelska jest nieprzeciętnie bogata nie tylko w wyjątkowe walory przyrodnicze. Również architektura i zabytki tego regionu zachęcają do przybycia w okolice Lublina i bliższe zapoznanie się z nimi. Lubelszczyzna zaskakuje ilością budowli o różnym charakterze pochodzących z różnych epok i będących pozostałościami historii naszego kraju. Należą do nich zamki oraz pozostałości po nich, rozsiane po całym terenie Lubelszczyzny. Niezwykle cennymi zabytkami są również pałace i zespoły pałacowe, a także przyległe do niektórych z nich parki.

Najsłynniejszy i najlepiej zachowany zamek Ziemi Lubelskiej znajduje się w jej stolicy. Powstanie zamku w Lublinie wiąże się z utworzeniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej. W pierwszej połowie XIII wieku wybudowano wieżę, która stała się zaczątkiem późniejszej rezydencji króla Polski Zygmunta I Starego. W czasie wojen zamek w dużej części został zniszczony, a w latach 1823 – 1826 został przebudowany na styl neogotycki. Najcenniejszym elementem zamku jest kaplica Świętej Trójcy, pozostawiona w pierwotnym gotyckim wyglądzie.

Ruiny zamków znajdują się również w Jakubowicach Murowanych, w Kazimierzu Dolnym, gdzie podziwiać można pozostałości XVI-wiecznego zamku oraz XIV-wiecznej baszty, w Bochotnicy, w której znajdują się ruiny zamku Firlejów, a także w Zawieprzycach.

Najbardziej atrakcyjnym dla turystów kompleksem pałacowo-parkowym na Lubelszczyźnie jest Pałac w Kołówce. W przeszłości pałac należał do rodziny Zamoyskich. Obecnie w budynku znajduje się muzeum, w którym zachowano autentyczny XIX i XX wieczny wystrój. Można tu m.in. podziwiać neobarokowe i neoregencyjne piece, marmurowe kominki, dębowe parkiety, malowidła, rzeźby, porcelanowe, srebrne i złote przedmioty codziennego użytku. Natomiast w budynku dawnej powozowni znajduje się obecnie Galeria Sztuki Socrealizmu. W jej zbiorach znajduje się ponad 1600 dzieł malarskich, rzeźbiarskich, graficznych oraz plakatów z pierwszej połowy lat 50 XX wieku.

Warto jest również odwiedzić Pałac Czartoryskich w Puławach, z ogrodem w stylu angielskim, Pałac Małachowskich w Nałęczowie należących do kompleksu Parku Zdrojowego, Pałace Czartoryskich i Lubomirskich w Lublinie oraz zespoły parkowo-pałacowe w Opolu Lubelskim, Lubartowie i Wierzchowiskach.