Zamek w Niedzicy
fot. WDG Photo/Shutterstock

Zamki i pałace

Zamki i pałace to jedne z najpiękniejszych budowli zabytkowych, które są wręcz perełkami dawnej architektury. Powstawały one nie tylko w celach mieszkalnych dla szlachty, dworu i rycerstwa, ale także budowano jest w celach obronnych. Ciekawostką jest, iż nie wszystkie zamki, pałace i twierdze powstały na ziemiach polskich wybudowane są przez Polaków. Możemy również podziwiać dzieła krzyżacki czy czeskie. W Polsce pierwsze zamki zaczęły powstawać po roku 1200 np. w Legnicy, Krakowie czy Wleniu. Następnie zamki polskie budowano przez 2 wieki, mianowicie od XIII aż do końca XV wieku.

Natomiast pałace i dworki to również rezydencje mieszkalne, lecz wybudowane w celach reprezentacyjnych, a nie obronnych. Obecnie wszystkie budowle są dostępne turystom, a nawet coraz częściej zabytki te przekształcane są w hotele i restauracje. Nie sposób jest wymienić wszystkich tych pięknych zamczysk, pałacyków i dworków.

Oto najważniejsze zamki i pałace Polski: Zamek Wawel w Krakowie, Zamek Książ w Wałbrzychu, Zamek w Malborku, Zamek w Łańcucie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski w Lublinie, Zamek w Pułtusku, pałac w Zamościu, Zamek w Brzegu, Zamek krzyżacki w Golubie-Dobrzyniu, Zamek w Krasiczynie, Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Zamek w Niedzicy, Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, Zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, Zespół pałacowy Branickich w Białymstoku, Zamek-pałac Działyńskich w Gołuchowie, Neogotycki pałac królewski w Kamieńcu Ząbkowickim, Zespół pałacowy Zamoyskich w Kozłówku, Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Zamek neogotycki Krasińskich w Opinogórze, Zespół parkowo-pałacowy Łazienki z Pałacem na Wodzie w Warszawie i wiele innych.

Zamki i pałace w Polsce to skarb kultury, który mimo zniszczeń wojennych zachował się i stwarza nam możliwość poznania warunków życia polskiej szlachty przed wiekami.