Zamek w Nowym Wiśniczu

Miłośnicy budownictwa warownego nie powinni pominąć zwiedzenia zamku w Nowym Wiśniczu. Wprawdzie budynek ten przez wiele lat pełnił przede wszystkim funkcję rezydencjonalną, jednak jego imponująca kubatura oraz niezwykle ciekawe położenie zachęca do przybycia w to, nieco odosobnione miejsce. Zamek został zbudowany na wzgórzu, nad rzeką Leksandrówką. Zalesiony szczyt powoduje, iż budowla, choć sporych rozmiarów, przez dłuższy czas nie jest dostrzegalna.

Siedzibę tę zbudował w drugiej połowie XIV wieku Jan Kmita. Budynek został wybudowany na planie czworoboku, jego cechą charakterystyczną jest wewnętrzny, niewielki dziedziniec, który otaczają wysokie mury zamkowe. Zamek w Nowym Wiśniczu zbudowano w stylu wczesnobarokowym, posiada on także elementy architektury renesansowej. W każdym narożniku zamku znajduje się baszta. Do tej symetrycznej budowli dobudowano później, od strony północno-wschodniej niewielką kaplicę, w której umieszczono kryptę grobową rodu Lubomirskich. Natomiast po stronie południowo-wschodniej znajduje się tak zwana Kmitówka, wolnostojący budynek. Cała budowla otoczona jest fortyfikacjami bastionowymi. Do wnętrza wchodzi się bogato zdobioną bramą wjazdową, pochodzącą z późniejszego okresu, początków XVII wieku.

Zamek w Nowym Wiśniczu w trakcie swojej wielowiekowej historii wielokrotnie przechodził w ręce różnych właścicieli. Był w posiadaniu najznamienitszych rodów magnackich ówczesnej Polski. Należeli do nich wyżej wspomniani Lubomirscy, a także Potoccy i Zamoyscy. Po dokonaniu rozbioru Polski zamek zaczął podupadać, a po pożarze w 1831 roku został całkowicie opustoszony. W wieku XX zamek na powrót trafił w ręce przedstawicieli rodu Lubomirskich, którzy podjęli działania renowacyjne. Po II wojnie światowej zamek w Nowym Wiśniczu trafił w ręce państwowe i rozpoczęto prace mające przywrócić jego dawny wygląd. Obecnie po raz kolejny zamek w Nowym Wiśniczu należy do rodziny Lubomirskich.

Zamek dostępny jest dla zwiedzających, mimo, iż prace restauracyjne nie zostały całkowicie ukończone. Można w nim podziwiać salę balową, kaplicę, salę akustyczną oraz służącą niegdyś jako miejsce spowiedzi.