Ogród Botaniczny we Wrocławiu
fot. Dariush M/Shutterstock

Ogród Botaniczny we Wrocławiu

Znajdujący się we Wrocławiu Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najbardziej znanych ogrodów w Polsce. Ogród ten został założony w 1811 roku na terenie Ostrowa Tumskiego. Początkowo ogród botaniczny zajmował około 5 hektarów, a jego pierwszymi dyrektorami byli jego założyciele, czyli profesor Heinrich Friedrich Link oraz profesor F. Heyde. W roku 1945 podczas oblężenia Festung Breslau przez Armię Czerwoną, całkowitemu zniszczeniu uległa kolekcja roślin szklarniowych oraz 50% drzewostanu. W ogrodzie tym Niemcy ustawili stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Obecnie Ogród Botaniczny we Wrocławiu zajmuje powierzchnię 7,4 hektara i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin szklarniowych oraz gruntowych. Oprócz ekspozycji roślin, w Ogrodzie można podziwiać także zbudowany na terenie alpinarium przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, które są przedzielone osadami piaskowców i łupków. W tą ekspozycję zostały wkomponowane skamieniałe odciski wymarłych roślin, a także skamieniałe pnie drzew. Warto zapamiętać, ze spośród rosnących na terenie Ogrodu drzew, 27 z nich uznano za pomniki przyrody.

Wrocławski Ogród Botaniczny nazywany jest oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, które jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc odpoczynku wszystkich wrocławian. Warto pamiętać, że ten ogród botaniczny jest wpisany na listę zabytków województwa dolnośląskiego.Ogród ten posiada kilka działów, takich jak: dział roślin dekoracyjnych, dział systematyki roślin, alpinarium, w którym znajdują się rośliny górskie i skalne, arboretum z drzewami i krzewami umiarkowanej Europy, Azji oraz Afryki. Ponadto znajduje się tutaj dział dydaktyczny, w którym znajduje się między innymi wspaniała kolekcja pnączy, jest także dział roślin wodnych i błotnych oraz dział roślin tropikalnych i subtropikalnych.