Ogród botaniczny w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został założony w 1783 roku i jest obecnie najstarszym tego rodzaju ogrodem w Polsce. Krakowski Ogród Botaniczny powstał na miejscu ogrodu rodziny Czartoryskich. W ogrodzie tym znajduje się palmiarnia, która była kilka razy odbudowywana oraz powiększana. Na terenie ogrodu mieści się także Muzeum Botaniczne, które zajmuje wnętrza Collegium Śniadeckich. Stała ekspozycja muzeum zajmuje cztery sale wystawowe. Wystawy przybliżają zwiedzającym historię ogrodu botanicznego, w zbiorach znalazły się także fragmenty pni oraz próbki drewna drzew i krzewów dziko rosnących i uprawianych w Polsce. W muzeum znajdują się także zbiory roślin nagozalążkowych oraz rośliny tropikalne. Na terenie ogrodu, w renesansowym pałacu wybudowanym w XVII wieku znajduje się Obserwatorium Astronomiczne, które przyciąga wielu odwiedzających ogród.

Kolejne działy Ogrodu Botanicznego w Krakowie to dział systematyki roślin kwiatowych, który znajduje się w najstarszej części ogrodu i rośnie tutaj około 500 gatunków roślin występujących w klimacie umiarkowanym. Dalej znajduje się dział roślin leczniczych, który jest jednym z najważniejszych działów w ogrodzie. W Ogrodzie znajduje się także dział genetyki i zmienności przedstawiający podstawowe zjawiska oraz prawa genetyczne i ich efekty, dział ekologiczno-biologiczny, w którym przedstawione są różnorodne sposoby zapylania roślin, dział roślin chronionych, w których znajduje się około 50 zagrożonych gatunków. Ostatnim działem są trzy alpinaria: geograficzne, wysokie oraz tak zwane Murki o charakterze ozdobnym. Nad głównym stawem ogrodu znajduje się wspaniała kolekcja ziołorośli karpackich.