Muzeum Mikołaja Kopernika - dla sławy słynnego Mikołaja Kopernika

Postacią, która na cały świat rozsławiła miasto Frombork jest Mikołaj Kopernik. Najsłynniejszy polski astronom przebywał we Fromborku przez dłuższy czas, będąc jednym z 18 kanoników kapituły warmińskiej. Tak jak każdy z nich posiadał własny ołtarz w główniej kaplicy katedry, w tym wypadku ołtarz św. Krzyża. Poza tym Mikołaj Kopernik był ekonomem, matematykiem, a także astronomem i swoją pracą oraz rozwijaniem pasji zajmował się w prywatnych pomieszczeniach. Znajdowały się one w czworobocznej wieży obronnej, nazywanej teraz, z oczywistych względów, wieżą Kopernika. Nie z tego miejsca jednak Kopernik dokonywał swoich, poruszających cały świat, obserwacji. Niebo obserwował ze swojej kanonickiej kurii, która mieściła się poza obwodem katedralnych murów obronnych. Mikołaj Kopernik został kanonikiem warmińskim w 1510 roku i od tego czasu zamieszkiwał we Fromborku. W tym mieście napisał także swoje najsłynniejsze dzieło "De revolutionibus orbium celestium", czyli "O obrotach sfer niebieskich". Kopernik zmarł we Fromborku w roku 1543 i został pochowany, jak to było w tradycji kapituły, w pobliżu ołtarza, na którym pełnił swoje posługi.

Frombork, będąc dumnym z tak wielkiej i sławnej osobistości, która spędziła część swojego życia w tym mieście, od wielu lat stara się w sposób godny upamiętnić osobę Mikołaja Kopernika. Pierwsza izba pamiątkowa poświęcona temu wielkiemu naukowcowi założona została w 1912 roku. Znajdowała się w budynku wieży Kopernika, na Wzgórzu Katedralnym. Założenia jej dokonał historyk warmiński, kanonik Euglen Brachvogl. Od tego czasu, do momentu światowych wojen XX wieku, izba rozwijała się prężnie, a historycy docierali do coraz to nowych faktów informacji oraz przedmiotów, związanych z Kopernikiem. 5 września 1948 roku otwarto pierwszą muzealną wystawę upamiętniającą postać polskiego astronoma.

Obecnie w Muzeum Mikołaja Kopernika dla turystów dostępna jest stała wystawa poświęcona jego osobie, a także zmieniane co jakiś czas wystawy czasowe. Zwiedzając je zapoznać się można z narzędziami astronomicznymi, używanymi przez średniowiecznych i nowożytnych astronomów oraz inne związane z dziedziną astronomii. Znajdują się tam również wystawy z dziedziny kultury i sztuki, jak również przedmiotów użytku codziennego.

Równie bogata jest także oferta edukacyjna Muzeum. Prowadzi ono lekcje muzealne dostosowane odpowiednio do wieku uczestników, jak i szkolnego programu nauczania. Wśród nich odnaleźć można takie tematy jak: Mikołaj Kopernik - człowiek odrodzenia, Teoria heliocentryczna i jej losy, Katedra gotycka, Biblia, apokryfy, żywoty świętych w sztuce, a także wychodzące poza tematykę ściśle związaną z Kopernikiem, jak np.: Ogrody ziołowe, Zastosowanie ziół dawniej i dziś, Wiosna w przyrodzie oraz Ogród dawniej i dziś.