Muzea Biograficzne w Polsce

W Polsce znajduje się wiele muzeów biograficznych, rozsianych po różnych miejscach naszego kraju. Warto odwiedzić przede wszystkim muzeum najwybitniejszego polskiego malarza doby historyzmu, czyli Jana Matejki, które ulokowane jest w autentycznym domu rodzinnym mistrza. Dom Jana Matejki znajduje się w Krakowie przy ulicy Floriańskiej. Na pierwszym piętrze można zobaczyć sypialnię zwaną pokojem pod gwiazdami, oraz salon państwa Matejków. Na drugim piętrze, gdzie urodził się malarz znajduje się pamiątkowa tablica z łacińskim napisem, który nawiązuje do słabego zdrowia oraz niewielkiego wzrostu artysty. W muzeum tym znajduje się także spora kolekcja różnorodnych zabytkowych przedmiotów, które służyły Janowi Matejce, jako rekwizyty malarskie. W Toruniu warto wybrać się do powstałego w 1960 roku muzeum, którym jest Dom Mikołaja Kopernika zajmujący dwie gotyckie kamieniczki. Domy te są uważane za przypuszczalne miejsce narodzin wielkiego astronoma. We wnętrzach muzeum znajdują się wystawy stałe, które poświęcone są codziennemu życiu Mikołaja Kopernika.

Miłośnicy poezji z pewnością powinni odwiedzić znajdujący się w Częstochowie Dom Poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej mieszczące się w zamieszkiwanym przez poetkę budynku. W listopadzie 2006 roku po kapitalnym remoncie budynek został przekazany Muzeum Częstochowskiemu. W muzeum tym znalazły się przede wszystkim eksponaty, które ilustrują trudną drogę życiową poetki, a znajdują się wśród nich między innymi listy, dokumenty oraz różnorodne fotografie. To właśnie takie eksponaty udzielają zwiedzającym informacji, kim była Halina Poświatowska. W specjalnie przygotowanych gablotach znajdują się fragmenty listów poetki oraz autobiograficznej książki "Opowieść dla przyjaciela", które stanowią doskonały komentarz do kolejnych etapów życia.

Kolejnym muzeum biograficznym, które z pewnością powinno się odwiedzić jest znajdujący się w Wadowicach Dom Rodzinny Jana Pawła II. Wystawa ma na celu zilustrować oraz upamiętnić życie i działalność naszego Papieża. W gablotach mieszczących się w pokojach znajdują się kopie bądź oryginały różnorodnych dokumentów, które stanowiły osobistą własność Karola Wojtyły oraz Jego rękopisy i dzieła wydane przed 1978 rokiem. Na znajdującej się w muzeum wstędze umieszczone zostały fotografie pochodzące z wielu okresów życia Karola Wojtyły, aż po wyjazd na konklawe do Rzymu. Kolejne interesujące muzeum biograficzne to Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach. Owe muzeum otworzono w 1969 roku z okazji 400-lecia śmierci pisarza. Muzeum to obrazuje związki pisarza z Nagłowicami oraz znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej. Na znajdujących się tu drzeworytach umieszczone zostały fragmenty dzieł pisarza oraz zapisy z jego życiorysu. W Nagłowicach po Mikołaju Reju zachowały się sędziwe dęby w parku, które według tradycji on sam zasadził.

W Zduńskiej Woli znajduje się Muzeum - Dom Urodzenia św. Maksymiliana Kolbe. Znajdująca się tutaj ekspozycja w całości jest oparta o zbiory tej placówki, która od lat dokumentuje życie św. Maksymiliana Kolbe. Wystawa ma charakter biograficzno-historyczny i ukazuje kolejne etapy jego życia oraz działalności. Z myślą o turystach oraz osobach, które nie znają Zduńskiej Woli uwypuklono tutaj charakter tego miasta pod koniec XIX wieku. Maszyny oraz urządzenia używane do produkcji tkanin odzwierciedlają codzienną pracę rodziców Maksymiliana oraz setek innych ludzi zamieszkujących niegdyś Zduńską Wolę.