Muzea i Skanseny na Lubelszczyźnie

Region Lubelszczyzny jako niezwykle atrakcyjny turystycznie oraz kulturowo, ma do zaoferowania swoim gościom również wiele muzeów. W samym Lublinie znajduje się kilka placówek, które za cel postawiły sobie eksponowanie różnorodnych dziedzin sztuki, historii czy też przybliżenie sylwetek wybitnych postaci. Warto zwiedzić również inne miasta Lubelszczyzny, w których także odnaleźć można wiele ciekawych muzeów oraz skansenów.

Na terytorium Polski wschodniej Muzeum Lubelskie należy do jednego z najstarszych i największych muzeów. Placówka ta istnieje od roku 1906 i w tym czasie zdążyła zebrać eksponaty z wielu dziedzin kultury. Nierzadko tematyka wystaw odbiega już znacznie poza obszar regionu lubelskiego. Dzięki temu jednak jest to muzeum wciąż zaciekawiające swych gości nowymi pomysłami. Muzeum Lubelskie jest placówką wielodziałową. Należy do niego pięć oddziałów znajdujących się w granicach administracyjnych Lublina, a także pięć placówek zamiejskich. Główną siedzibą Muzeum Lubelskiego jest obecnie zamek gotycki zbudowany za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. W miejscu tym odbyło się wiele znaczących dla historii regionu, jak również dla całego kraju wydarzeń. Między innymi dokonano tutaj zawarcia unii polsko – litewskiej. Budowla ta została niestety doszczętnie zniszczona w XVII wieku, a na jego miejsce postawiono, zbudowany w stylu neogotyckim gmach. Jednym z najcenniejszych eksponatów znajdujących się w tym muzeum jest dzieło Jana Matejki, obraz Unia Lubelska.

Niezwykle ciekawym miejscem, związanym ze smutną i trudną historią naszego kraju, jest miejscowość Majdanek. W tym miejscu znajdował się w czasach drugiej wojny światowej oraz niemieckiej okupacji obóz koncentracyjny. Na jego terenie już w listopadzie 1944 roku powstało Państwowe Muzeum w Majdanku. Jest to placówka podlegająca bezpośredniemu zwierzchnictwu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum w Majdanku prowadzi zarówno działalność wystawienniczą, jak i edukacyjną oraz naukową. W 2004 roku doprowadzono do otwarcia oddziału zamiejscowego Państwowego Muzeum w Majdanku, którym jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Zupełnie inną działalność ludzkiej kultury eksponuje Muzeum Wsi Lubelskiej. Jako autonomiczna placówka istnieje ono od 1 stycznia 1970 roku. Ideą Muzeum Wsi Lubelskiej jest zebranie oraz dokonanie renowacji jak największej ilości obiektów budowlanych związanych z wiejską architekturą regionu lubelskiego.