Poznaj lubelskie budownictwo

Lubelszczyzna jest regionem Polski o niezwykle ciekawej historii. Nad zachowaniem pozostałości po ubiegłych wiekach czuwa tutaj kilka placówek muzealnych. Jedna z nich przyjęła za swoje zadanie ochronę, a także upowszechnienie wiedzy na temat zabytków kultury lubelskiej wsi. Muzeum Wsi Lubelskiej posiada swoją siedzibę w Lublinie, jest także wpisane do rejestru muzeów państwowych. Placówka zajmuje się gromadzeniem oraz zabezpieczaniem i udostępnianiem do zwiedzania zabytków architektury, a także etnografii charakterystycznych dla regionu dawnego województwa lubelskiego. Wśród tych muzealnych eksponatów podziwiać można budowle drewniane oraz murowane. Wszystkie posiadają jednak znamiona typowego dla Lubelszczyzny stylu w budownictwie mieszkalnym, publicznym, czy też sakralnym.

Historia Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczyna się w roku 1960 i utworzenia Oddziału Budownictwa Ludowego w Muzeum Okręgowym w Lubinie. Dziesięć lat później, dokładnie 1 stycznia 1970 roku, oddział przekształcono na muzeum i nadano mu obecną nazwę. Placówka otrzymała około 27 hektarów ziemi w dzielnicy Sławin, przy trasie wiodącej z Lublina do Warszawy. Od tego czasu rozpoczął się prężny rozwój muzeum. We wrześniu 1979 roku otworzono pierwszy sektor muzeum, nazwany Wyżyna Lubelska. Obecnie Muzeum podzielony jest na siedem sektorów, z których w każdym znajduje się wiele niezwykle interesujących obiektów charakterystycznych dla danego rejonu. Turyści mogą więc zwiedzić i zapoznać się z architekturą Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Powiśla, Podlasia, Nadbuża, a także zwiedzić sektory, w których zgromadzone zostały obiekty dworskie i miasteczkowe.

Jednym z najciekawszych obiektów, znajdujących się w dziale Roztocza jest grekokatolicka cerkiew pochodząca z Tarnoszyna. W roku 2001 w sektorze dworski otwarto natomiast niezwykle ciekawą ekspozycję przedstawiającą umeblowanie dworu średniozamożnego ziemianina z połowy XVIII wieku. Ekspozycję umiejscowiono w dworze z Żyrzyna. W 2005 roku część zabudowy skansenu została zniszczona przez pożar. Nie mniej jednak Muzeum Wsi Lubelskiej nadal pozostaje atrakcją na wysokim poziomie.