Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Znajdujące się w Szczytnie Muzeum Mazurskie jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Powstało ono w roku 1945 na bazie ocalałych zbiorów dawnego niemieckiego Heitmatmuseum. Muzeum Mazurskie w Szczytnie gromadzi zbiory archeologiczne, artystyczno-historyczne, etnograficzne, numizmatyczne, a także przyrodnicze. Znajdują się tutaj także zbiory kartograficzne, które gromadzone są razem z księgozbiorem muzeum, który obejmuje również starodruki. Od roku 1948 muzeum to zajmuje pomieszczenia znajdujące się w południowym oraz wschodnim skrzydle ratusza miejskiego, którego dziedziniec od zachodu zamykają pozostałości XIV-wiecznego zamku krzyżackiego. Ekspozycje stałe Muzeum Mazurskiego poświęcone są przede wszystkim historii oraz kulturze materialnej Mazur. Różnorodne dokumenty oraz zabytkowe przedmioty, które są prezentowane na wystawach stałych obrazują skomplikowane dzieje pogranicza polsko-niemieckiego oraz bogactwo tradycji regionu Mazur, jakie wynika z jego wielokulturowości.

Muzeum Mazurskie w Szczytnie organizuje także wystawy czasowe, które są poświęcone interesującym zjawiskom oraz faktom z dawnego oraz współczesnego życia regionu mazurskiego. W ramach tych wystaw czasowych prezentowane są także między innymi interesujące kolekcje pochodzące ze zbiorów własnych oraz innych muzeów polskich, jak również kolekcje prywatne. W okresie od maja do września ekspozycje są wystawiane także na Wieży Ratuszowej, która posiada 46 metrów wysokości. Dzisiaj zbiory Muzeum w Szczytnie liczą około czterech i pół tysiąca muzealiów. W muzeum tym znajduje się także dział pomocy naukowych, w których gromadzone są między innymi dokumenty, kroniki, dyplomy, fotografie oraz fotogramy, które zostały przekazane do muzeum z innych instytucji i zakładów ze Szczytna i okolic, które zostały zlikwidowane.