Muzeum Narodowe we Wrocławiu - sztuka śląska w wystawach

Zapoznanie się z możliwościami twórczymi dawnych i współczesnych artystów regionu śląskiego umożliwia turystom Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Warto zapoznać się ze zbiorami tego muzeum i odwiedzić je podczas urlopowych wojaży po naszym kraju.

Zanim po II wojnie światowej postanowiono utworzyć nową polską placówkę muzealną we Wrocławiu istniały trzy inne instytucje o podobnym charakterze. Już od 1815 roku istniało Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności, w 1880 roku powstało Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych, w roku 1899 natomiast utworzono Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Podczas II wojny światowej części zbiorów tych instytucji zostały wywiezione z Polski w celu ich zabezpieczenia i zachowania. Nie wszystkie z nich wróciły jednak do kraju, część w dużym stopniu została zniszczona, sporą część zawłaszczyły wojska radzieckie.

Po wojnie, kiedy wiadomo już było, iż Wrocław pozostanie w granicach państwa polskiego, zapadła decyzja o utworzeniu muzeum na podstawie pozostałości z trzech wyżej wymienionych placówek. Muzeum utworzono 1 stycznia 1947 roku , dla odwiedzających otwarto je w lipcu 1948 roku. Instytucja podczas swej kilkudziesięcioletniej działalności trzy razy zmieniała swoją nazwę. Do 1950 roku funkcjonowała jako Muzeum Państwowe, następnie zmieniła nazwę na Muzeum Śląskie. Nazwa ta funkcjonowała do 1970 roku i ten okres działalności placówki określił profil jej działalności.

Obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu obejrzeć można cztery stałe wystawy. Pierwszą z nich stanowi wystawa zatytułowana "Sztuka śląska XII - XVI wieku", podzielona na dwie mniejsze części. W bocznej części holu reprezentacyjnego, na parterze budynku muzealnego obejrzeć można ekspozycje nazwaną "Śląska rzeźba kamienna XII - XVI wieku". Natomiast na pierwszym piętrze muzeum zapoznać się można z kolekcją o tytule "Sztuka śląska XIV - XVI wieku". Cała wystawa stanowi jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie ekspozycji sztuki średniowiecznej. W Muzeum Narodowym można się zapoznać również z wystawami: "Sztuka śląska XVI - XIX wieku", "Sztuka polska XVII - XIX wieku" oraz "Polska sztuka współczesna".