Muzea archeologiczne w Polsce

W Polsce znajduje się kilka muzeów archeologicznych, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób w każdym wieku.

Jednym z najpopularniejszych muzeów tego rodzaju jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, w zbiorach, którego znajduje się zabytki ze 157 stanowisk archeologicznych głównie z pozostałości obozowisk z końca epoki lodowcowej oraz czasów, które nastąpiły bezpośrednio po niej. Łódzkie muzeum gromadzi zabytki kultury materialnej pochodzące z epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza.

Najbardziej znanym w Europie Środkowej rezerwatem archeologicznym jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Warto dodać, że Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce, które zawiera pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic oraz budynków mieszkalnych. Kolejne polskie muzeum archeologiczne znajduje się w Gdańsku, które gromadzi, opracowuje oraz przechowuje zabytki archeologiczne z terenów Pomorza Gdańskiego. Znajdują się tutaj okazy pochodzące z okresu od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Zbiory gdańskiego muzeum obejmują inwentarze oraz dokumentacje prac wykopaliskowych cmentarzysk, osad oraz luźnych znalezisk. Znajdują się tutaj zabytki ze wszystkich epok pradziejowych od okresu paleolitu do wczesnego średniowiecza, a także zespoły wykopaliskowe z czasów średniowiecznego oraz nowożytnego Gdańska, kolekcje inkluzji oraz dzieła gdańskich bursztynników. Warto pamiętać, że w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku została otworzona po drugiej wojnie światowej stała ekspozycja bursztynu.

Kolejne polskie muzeum archeologiczne znajduje się w Krakowie i jest ono najstarszą archeologiczną placówką w naszym kraju. Najcenniejszymi obiektami muzealnymi są wyroby z kości oraz ciosów mamuta, które zostały odkryte w Jaskini Mamutowej, kolekcja glinianych figurek kultowych oraz malowanych naczyń z Bilcza Złotego, które pochodzą z czasów neolitu. Znajduje się tutaj także wyposażenie grobu "księżniczki scytyjskiej" z kurhanu w Ryżanówce, a także zespół zabytków pochodzących z grobu wojownika huńskiego oraz kamienny posąg Światowida odkryty w 1848 roku w rzece na Ukrainie. W krakowskim muzeum można podziwiać także kolekcje monet Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Ogromnym zainteresowaniem turystów cieszy się także unikalny skarb 4212 żelaznych grzywien siekieropodobnych, który został odkryty w 1979 roku przy ulicy kanonicznej w Krakowie. Muzeum Archeologiczne posiada także Poznań, w którym znajduje się ogromna ilość muzealiów. Najcenniejszym elementem ekspozycji Sudanu, która znajduje się w tym muzeum jest 50 unikalnych obiektów z różnych stanowisk archeologicznych, które zostały przekazane do Poznania, jako długoterminowy depozyt przez dyrekcję Muzeum Narodowego w Chartumie. Zdaniem specjalistów są to obiekty najwyższej klasy wystawienniczej oraz historycznej, które bez najmniejszych wątpliwości zasługują na miano arcydzieł starożytnej sztuki oraz rzemiosła.

Do najstarszych tego rodzaju placówek w Europie należy Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, które istnieje od 1815 roku. W muzeum tym są przechowywane zabytki reprezentujące wszystkie epoki oraz okresy periodyzacyjne od starszej epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Oprócz zabytków, które od dawna weszły do fachowej literatury archeologicznej, znajdują się tutaj także eksponaty pozyskiwane w czasach dzisiejszych. Muzeów archeologicznych w Polsce jest wiele, a dzięki temu ich wspaniałe eksponaty mogą podziwiać mieszkańcy całego kraju.