Piękno kultury Kaszubów w całej okazałości

Kultura Kaszubów jest zjawiskiem zupełnie niezwykłym, nieczęsto występującym jeszcze w naszym świecie. Kaszubi, czyli mieszkańcy ziemi dzisiaj nazywanej właśnie Kaszubami, to ludzie wybitnie przywiązani do swoich tradycji kulturowych. One natomiast są tak wyraziste i charakterystyczne, że warte są pielęgnowania i celebrowania.

To co nazywamy w skrócie kulturą kaszubską składa się z kilku odrębnych, ale równie ważnych elementów. Przede wszystkim Kaszubi posługują się własną gwarą, a więc w ich społeczności wykształciła się specyficzna mowa, wzorowana na polskiej, ale posiadająca również znamiona rdzennych kultur tego regionu. Gwara kaszubska spowodowała ukształtowanie się charakterystycznego piśmiennictwa ludowego, niezwykle bujnego w baśni oraz typowo ludowe przesądy. Kolejnym istotnym elementem kultury kaszubskiej jest jej nietypowy i zupełnie niepowtarzalny folklor. Składa się na niego muzyka, formy sceniczne, sztuka malarska, rzeźbiarska, architektura budowli. Jest to dziedzina niezwykle ciekawa i warta pogłębiania. Poza wymienionymi elementami kultura kaszubska to również swoiste przywiązanie do wiary, niezwykłe dla ludzi pochodzenia wiejskiego. Kaszubi byli i są do tej pory najbardziej gorliwymi katolikami, a wiara ta przenika ich życie codzienne.

Właśnie zachowaniem kultury kaszubskiej oraz samą historią Kaszub zajmuje się Kaszubski Park Etnograficzny imienia Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Muzeum to powstało już w 1907 roku i w tamtym czasie było pierwszym muzeum polskim zorganizowanym na wolnym powietrzu. Państwo Gulgowscy, którzy jako pierwsi zajęli się gromadzeniem pamiątek i przedmiotów kojarzących się z bogactwem kultury kaszubskiej, byli jego założycielami. Przez wiele lat trwało zbieranie atrakcyjnych drobiazgów, ale także i pokaźnych eksponatów aż do obecnego stanu Kaszubskiego Parku Etnograficznego.

Obecnie plenerowa część tego niesamowitego parku obejmuje ponad czterdzieści obiektów architektury ludowej. Władze parku czynią jednak starania o zgromadzenie w ramach Kaszubskiego Parku Etnograficznego kolejnych czterdziestu tego typu eksponatów. Budowle te to domu mieszkalne charakterystyczne dla różnych klas społecznych, a więc zagrody chłopskie i szlacheckie, chałupy oraz dworki. Są również budowle publiczne jak budynek szkolny, wiatraki, kuźnia i tartak. Znaleźć można tam również autentyczną budowlę sakralną, przewiezioną ze wsi Swornegacie.