Warmia i Mazury w kolekcjach muzealnych - Muzeum Warmii i Mazur

Regon warmińsko-mazurski kojarzy nam się najczęściej z czystym powietrzem, bogatymi lasami oraz beztroskim leniuchowaniem nad mazurskimi wielkimi jeziorami. W tym lenistwie warto jednak rozejrzeć się trochę wokół siebie aby nie przeoczyć prawdziwych perełek tego regionu. A jest ich naprawdę wiele.

Jedną z najcenniejszych miejscowości, których nie wolno nam ominąć na szlaku urlopowych podróży, jest oczywiście stolica województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn. Jest to miasto niezwykle urokliwe, przepięknie położone, a także zachęcające do zwiedzania niezmiernie ciekawych zabytków architektury i sztuki. Aby bliżej zapoznać się z historią, kulturą oraz etnografią terenu warmińsko-mazurskiego należy odwiedzić olsztyńskie Muzeum Warmii i Mazur. Znajduje się ono w gotyckim zamku kapituły warmińskiej.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zostało założone na bazie, istniejącego już od 1921 roku muzeum regionalnego. Zakres działania tego muzeum był bardzo zawężony. Jego organizatorom zależało na przedstawieniu etnografii ludności zamieszkującej tereny poddane po I wojnie światowej pod plebiscyt. Za założycieli tej placówki uznać należy dwóch olsztyńskich nauczycieli Leonarda Fromma oraz Hugo Hermanna Grossa.

Muzeum Warmii i Mazur założono po II wojnie światowej, dokładnie 29 marca 1945 roku, choć początkowo działało ono pod nazwą Muzeum Mazurskiego. Muzeum zajmuje się kolekcjonowaniem i udostępnianiem dla turystów zabytków kultury ludowej, sztuki, piśmiennictwa oraz rzemiosła artystycznego związanego z regionem warmińsko-mazurskim. Wszystkie te kolekcje oglądać można na ekspozycjach zaaranżowanych w zamkowych wnętrzach dawnej kapituły warmińskiej.

Najistotniejszym eksponatem Muzeum Warmii i Mazur jest tablica astronomiczna wyrysowana własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika, będącego w Olsztynie kanonikiem i przebywającego przez dłuższy czas w tym mieście. Pamiątki po najsłynniejszym polskim astronomie przedstawione są również na oddzielnej ekspozycji, dostępnej do obejrzenia w muzeum.

Muzeum Warmii i Mazur posiada także oddziały rozsiane po całym terytorium województwa. Należą do nich m.in.: Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Galeria Zamek w Reszlu, Muzeum w Mrągowie, Muzeum Przyrody oraz  "Dom Gazety Olsztyńskiej" w Olsztynie, Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku i Muzeum Mazurskie w Szczytnie.