Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

W Zubrzycy Górnej położonej na południowych skłonach Beskidu Wysokiego, znajduje się Orawski Park Etnograficzny. Powstał on w 1937 roku dzięki staraniom konserwatora zabytków, Bohdana Tretera. Na mocy darowizny Skarb Państwa stał się prawnym właścicielem posesji, w skład której wchodzi zabytkowy dwór z zabudowaniami gospodarczymi (obecnie Muzeum). Można tam podziwiać zabudowania mieszkalne wykonane zgodnie z charakterystyczną dla tego regionu architekturą. Obok dworu sołtysa i chłopskich chat istnieje zabytkowy Dwór Moniaków. To prawdziwa perełka architektoniczna, dzięki której można dowiedzieć się jak wyglądało życie szlachty. Na terenie Muzeum znajduje się także tartak, kuźnia, folusz oraz olejarnia, w której wyrabiano olej z siemienia lnianego. Na terenie skansenu znajduje się także budynek sakralny w dzwonnicy, na szczycie której znajduje się kuty krzyż. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt na terenie Muzeum. Niewątpliwie, organizatorzy Muzeum starają się przedstawić w pełny sposób kulturę regionu. Wśród stałych wystaw znajduje się 21 ekspozycji, pokazujących jak dawniej żyły różne warstwy społeczne. Warto podkreślić, że czterohektarowy teren otoczony jest wspaniałym starodrzewiem. Co ciekawe, Orawski Park Etnograficzny posiada swój oddział w Sidzinie. W odróżnieniu od głównej siedziby Muzeum, oddział można odwiedzać jedynie od kwietnia do października.