Muzea Narodowe w Polsce

Głównym zadaniem muzeum jest świadczenie wartości narodowych oraz ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki polskiej oraz światowej, a także poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej oraz artystycznej. W Polsce muzea narodowe znajdują się w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Gdańsku.

Siedzibą Muzeum Narodowego w Warszawie jest modernistyczny gmach, który został wzniesiony w latach 1927-1938. Początki muzeum sięgają roku, 1862 kiedy zgodnie z ustawą powołano Muzeum Sztuk Pięknych, przekształcone później w Muzeum Narodowe. Dzisiaj w zbiorach tego muzeum znajdują się arcydzieła polskiego i obcego malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i numizmatyki, które pochodzą od czasów starożytności do współczesnych. Znajdująca się tutaj Galeria Sztuki Starożytnej mieści największe w Polsce tego rodzaju zbiory. W Galerii Faras im. Kazimierza Michałowskiego znajdują się zabytki przywiezione z Sudanu przez polską misję archeologiczną. Warto pamiętać, że galeria ta prezentuje unikatowe w skali światowej zbiory malarstwa ściennego. W warszawskim muzeum znajduje się ponadto Galeria Malarstwa Obcego oraz Galeria Malarstwa Polskiego, w której można podziwiać wiele interesujących okazów, a wśród nich znajduje się między innymi zespół malowideł uczniów Rembrandta, a także dzieła z warsztatu Rubensa. Wśród najcenniejszych obrazów nie mogło zabraknąć oczywiście "Bitwy pod Grunwaldem" autorstwa Jana Matejki. Skrzydło gmachu od strony Wisły zajmuje stało się siedzibą Muzeum Wojska Polskiego ze stałą ekspozycją dziejów oręża polskiego.

Najstarszym Muzeum Narodowym w Polsce jest to, które mieści się w Krakowie. Dzięki temu, że zgromadzono w nim bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej oraz pozaeuropejskiej muzeum to należy do jednych z najciekawszych w Europie. Specyfiką krakowskiego muzeum jest to, że znajdują się tutaj muzea biograficzne, które upamiętniają najwybitniejszych wybranych artystów Krakowa, do których należy między innymi Jan Matejko, Stanisław Wyspiański oraz Karol Szymanowski. Kolekcja muzeum zawiera eksponaty ze wszystkich epok, a najstarsze pochodzą aż z czasów przedhistorycznych.

Kolejne Muzeum Narodowe mieści się we Wrocławiu w budynku zbudowanym w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Obecnie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu należą dwa oddziały: Panorama Racławicka oraz Muzeum Etnograficzne. Warto zapamiętać, że właśnie to muzeum posiada największą w kraju kolekcję sztuki nowoczesnej, a ponadto muzeum to promuje polską sztukę współczesną urządzając różnorodne wystawy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W roku 1857 rozpoczęło swoją działalność Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie poznańskie muzeum posiada w swoich zbiorach 309.569 obiektów, które są umieszczone w 203.304 Pozycjach inwentarzowych. Zbiory sztuki poznańskiego muzeum tworzą dzieła, które powstały na przestrzeni wieków, od starożytności aż po czasy współczesne. Następne Muzeum Narodowe mieści się w Kielcach, a rangę takiego muzeum zdobyło ono w roku 1957 i tym samym stało się ósmym Muzeum Narodowym w naszym kraju. W ramach obchodu 90-lecia tego muzeum w skrzydle północnym otworzona została Galeria Malarstwa Polskiego i Sztuki Zdobniczej w nowej aranżacji. Owa galeria jest jedną z największych i najcenniejszych w Polsce.

Polskie Muzea Narodowe dzięki wspaniałym oraz niezwykle zróżnicowanym zbiorom cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony Polaków, ale także odwiedzających nasz kraj zagranicznych turystów.