Świadectwa pomorskiej historii - Muzeum Narodowe w Gdańsku

Budynek dawnego klasztoru franciszkańskiego w Gdańsku już od XIX wieku wykorzystywany był dla celów ekspozycyjnych. W najdawniejszym czasie znajdowało się tam tak zwane Stadtmuseum, czyli muzeum miejskie, które za cel działania wzięło sobie gromadzenie dzieł sztuki dawnej. Ważnym wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na powiększenie zbiorów Stadtmuseum dołączenie do jego kolekcji eksponatów gdańskiego Kunstgewerbemuseum. W 1884 roku oba ośrodki muzealne nowożytnego Gdańska zostały ze sobą połączone. Do czasów dwudziestowiecznych wojen Muzeum funkcjonowało bez przeszkód i w znacznym stopniu rozszerzyło swoje zbiory.

Po II wojnie światowej placówka otrzymała w końcu polską nazwę i od tego czasu funkcjonowała jako Muzeum Pomorskie w Gdańsku. Siedzibą jego było miejsce, w którym wcześniej funkcjonował dział etnograficzny muzeum, czyli w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. W 1989 roku do tego budynku przeniesiony został Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rok później instytucję ostatecznie przemianowano na Muzeum Narodowe w Gdańsku. Obecnie do muzeum należy siedem oddziałów. Z bogatych kolekcji placówki muzealnej utworzono samodzielne instytucje takie jak: Muzeum Morskie, powstałe w 1960 roku, Muzeum Archeologiczne, utworzone w 1962 roku oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które powstało w 1971 roku.

Jedną z najchętniej odwiedzanych kolekcji, należących do bogatych zbiorów gdańskiego Muzeum Narodowego, jest Oddział Sztuki Dawnej. Umiejscowiona jest ona w głównym gmachu muzealnym, a więc XV wiecznym klasztorze braci franciszkanów. Kolekcja ta umożliwia zapoznanie się z ceramiczną sztuką europejską doby średniowiecza oraz epoki nowożytnej, skarbami patrycjuszowskimi, przede wszystkim złotników gdańskich oraz malarstwem gdańskim, holenderskim i flamandzkim od XVI wieku po XIX stulecie. Za najcenniejszy eksponat tej kolekcji uznać należy "Sąd Ostateczny" wykonany przez Hansa Memlinga w 1471 roku.

W zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku znajdują się również: Oddział Sztuki Współczesnej, umiejscowiony w Pałacu Opatów na gdańskiej Oliwie, Dział Etnografii w Spichlerzu Opackim, Oddział Zielona Brama, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz Gdańska Galeria Fotografii.