Muzeum Podlaskie - Białostockie Muzeum Wsi

Muzeum Podlaskie to placówka działająca od wielu lat i posiadająca kilka odrębnych oddziałów. Jednym z nich jest Białostockie Muzeum Wsi. Oddział ten został zorganizowany w celu gromadzenia i zachowania budynków architektury drewnianej oraz innych zbiorów etnograficznych, pochodzących z regionu białostockiego, łomżyńskiego, czy też z Suwalszczyzny. Białostockie Muzeum Wsi jest placówką o charakterze skansenowskim, co oznacza, iż przybyli tu turyści mogą podziwiać zgromadzone na niewielkim obszarze zabytki kultury, które niegdyś rozproszone były na terytorium zasiągu działań muzeum. To niezwykle ciekawe miejsce założono w okolicach północnej granicy Białegostoku, we wsi Osowicze w gminie Wasilków, przy szosie prowadzącej do Augustowa.

Warto udać się w to wyjątkowo atrakcyjne miejsce i zwiedzić w nim ponad czterdzieści obiektów budowlanych o różnorodnym charakterze. Są wśród nich budowle mieszkalne, budynku sakralne, miejsca użyteczności publicznej, a także młyny, czy wiatraki. Przyjrzyjmy się bliżej kilku z nich.

Przykładem typowej dla budynków administracji leśnej w okresie międzywojennym jest przeniesiona z Lipniaka koło Suwałk, leśniczówka. Budowle w takim stylu architektonicznym znajdowały się w wielu osadach na terenach puszcz w północno-wschodniej Polsce. Ciekawym eksponatem jest dwór mieszczański pochodzący z Bobry Wielkiej w okolicach Dąbrowy Białostockiej. Budynek został przebudowany w roku 1818. Wtedy także uzyskał wiele cech budowli klasycystycznej. Można w nim podziwiać czterokolumnowy portyk oraz kryty gontem dach naczółkowy. Dwór ten pod swym dachem gościł wiele znamienitych osobistości. Wśród nich należy wymienić: Jana Bułhaka, Ignacego Paderewskiego, czy Tadeusza Korzona. Wśród zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi znaleźć można również typową chałupę białoruską, pochodzącą z Grzybowszczyzny Starej koło Krynek. Budowla zbudowana została w XIX wieku. Posiada ona pod jednym dachem pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze, a także przeznaczone do chowu zwierząt.

W budynkach skansenowskich podziwiać można tradycyjne wyposażenie, a także czasowe wystawy poświęcone różnym dziedzinom życia wiejskiego w dawnych czasach.