Parki krajobrazowe na Lubelszczyźnie

Ziemia Lubelska jest krainą historyczną położoną w południowo-wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Znajduje się ona na prawym brzegu Wisły, pomiędzy Wieprzem i Tyśmienicą na północy, a także Sanem i Tanwią na południu, graniczy tam z Roztoczem. Jest to region wyjątkowo atrakcyjny przede wszystkim ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe Lubelszczyzny. Krajobraz omawianego regionu jest chroniony przez kilka parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, florystycznych i leśnych, obszarów chronionego krajobrazu oraz otulin parków krajobrazowych. Przyroda chroniona w ten sposób jest bezpieczna, a także zachowuje swoją otwartość dla turystów odwiedzających Ziemię Lubelską.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 roku. Obejmuje on teren Wysoczyzny Lubartowskiej, posiadającej podłoże morenowe. Średnia wysokość terenu wynosi 200 metrów n.p.m. W prawie 90% obszar ten jest zalesiony, obejmuje on część Lasów Kozłowieckich. Jest to obszar niezmiernie ciekawy dla turystów, znajdują się tutaj bowiem zarówno bory świeże, wilgotne, jak i bagienne. Duża część drzewostanu należy do wieloletnich, co sprawia, że tutejsze lasy przedstawiają wyjątkową wartość. Kozłowiecki Park Krajobrazowy zamieszkują ciekawe gatunki zwierzyny płowej oraz leśnych ptaków. W parku znajduje się rezerwat przyrody Kozie Góry.

Innym miejscem chronionym na Lubelszczyźnie jest Kazimierski Park Krajobrazowy, istniejący tutaj już od 1979 roku. Park obejmuje północno-zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, Doliny Środkowej Wisły oraz przylegający do niej fragment Równiny Radomskiej. Powierzchnia parku wynosi 136,7 km kwadratowych i obejmuje tereny wyjątkowo atrakcyjne pod względem geologicznym, jak również kulturowym i krajobrazowym.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy znajduje się w północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich w województwie lubelskim. Został utworzony w 1990 roku, w celu ochrony wyjątkowych walorów fauny i flory tego regionu. Można w nim zobaczyć rzadkie, chronione gatunki roślin, tj.: widłak jałowcowaty, tojad mołdawski lub lilia złotogłów.

Na Ziemi Lubelskiej znajdują się również: Park Krajobrazowy Lasy Janowskie leżący na Równinie Biłgorajskiej, Krzczonowski Park Krajobrazowy, Nadwieprzański Park Krajobrazowy oraz część Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego. Na Lubelszczyźnie brakuje jednak parku narodowego.