Puszcza Bukowa kompleks leśny w okolicach Szczecina

Puszcza Bukowa jest wspaniałym kompleksem leśnym położonym na Wzgórzach Bukowych przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina. Puszcza ta wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w 1981 roku. Charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które tutaj występują w wielu postaciach siedliskowych, ponadto można tutaj zobaczyć lasy łęgowe, olsy, dąbrowy, bory sosnowe oraz grądy. Najważniejszymi szczytami, jakie znajdują się w Puszczy Bukowej są Bukowiec o wysokości 149 m n.p.m., Lisica - 140 m n.p.m. oraz Łowczyn liczący sobie 138 m n.p.m. Ze względu na niezwykłą różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych wykształciły się tutaj liczne zbiorowiska z niezwykle bogatą florą, która obejmuje około 1250 gatunków roślin, w tym 53 gatunki podlegające całkowitej ochronie. Puszcza Bukowa charakteryzuje się także bogatą fauną, która obejmuje 141 gatunków ptaków, 36 gatunków ssaków oraz 16 gatunków płazów i gadów.

Ze względu na swoje liczne walory, teren Puszczy Bukowej sprzyja uprawianiu zarówno turystyki pieszej, jak i rowerowej. Na jej terenie znajdują się liczne punkty widokowe, z których można między innymi podziwiać Dolinę Dolnej Odry oraz wspaniałą panoramę Szczecina. Dominującym zespołem leśnym na terenie Puszczy Bukowej jest doskonale wykształcona buczyna pomorska z rzadko występującymi gdzie indziej roślinami, do których należy perłówka jednokwiatowa oraz kostrzewa leśna. Warto pamiętać także o tym, że na terenie puszczy znajdują się także zabytki kultury, do których należą historyczne układy wiejskiej zabudowy, grodziska oraz kurhanowe cmentarzyska. Jednak najcenniejszym zabytkiem jest z całą pewnością wspaniały zespół budynków klasztornych Cystersów w Kołbaczu.