Jezioro Łukcze na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej
fot. By Tomasz Zugaj (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie na Polesiu Zachodnim

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, położone na Polesiu Zachodnim, jest być może mało znanym miejscem, niemniej jednak warto poświęcić mu nieco uwagi. Jest to pojezierze pod wieloma względami wyjątkowe. W przeciwieństwie do innych polskich pojezierzy nie ma tu jezior pochodzenia polodowcowego. Tutejsze zbiorniki powstały w zagłębieniach krasowych, co wpływa w dużym stopniu na ich oryginalny kształt. Zamiast typowych "rynienek" mamy tu do czynienia z jeziorami okrągłymi, które są otoczone cennym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszarem. Nie brak tu mokradeł i bagien, zaś świat roślin i zwierząt zachwycił już niejednego ekologa.

Jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Na tym stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się ponad 60 jezior. Największym z nich jest Uściwierz. To idealny przykład krasowego, bezodpływowego jeziora. Popularne (zwłaszcza wśród wędkarzy) jest Jezioro Wytyckie, znane z występowania karasi oraz szczupaków. Dla turystów bardzo atrakcyjnym zbiornikiem jest Jezioro Białe. Leży ono w okolicach Włodawy i znane jest przede wszystkim z wyjątkowo czystej wody. Popularne jest również Jezioro Piaseczno, świetnie nadające się do nurkowania. Inne popularne akweny to jeziora: Rogoźno, Krasne, Łukacze i Zagłębiocze. Na terenach podmokłych, których nie brak na terenie Polesia Zachodniego.

Poleski Park Narodowy

Tutejsze bagna i mokradła to atrakcyjne miejsce dla wielu gatunków zwierząt, zaś w szczególności dla ptaków. I tak na Krowim Bagnie można zobaczyć nie tylko wiele gatunków rzadkich roślin, ale i ciekawych ptaków. Tu pojawiają się żurawie, derkacze i błotniaki łąkowe. O tym, jak cenne pod względem przyrodniczym są te tereny, najlepiej mogą świadczyć dwa fakty: utworzenie Poleskiego Parku Narodowego oraz utworzenie rezerwatu biosfery UNESCO. Pojezierze to jest wyjątkowe jeszcze z jednego powodu. Brak tu w zasadzie większych ośrodków miejskich czy w ogóle większych miejscowości. Największe miejscowości na tym obszarze to Łęczna oraz wielokulturowa Włodawa. W tym peryferyjnym miasteczku przez wiele lat żyli obok siebie Polacy, Białorusini, Ukraińcy oraz Żydzi. Każda z tych grup pozostawiła po sobie trwały ślad, dzięki czemu do dziś można wyczuć tu typowy dla miejscowości kresowych klimat.