Białowieski Park Narodowy
fot. Jaroslaw Grudzinski/Shutterstock

Podlasie - Puszcza Białowieska - Białowieski Park Narodowy

Najbardziej niezwykłym miejscem dawnej, historycznej krainy Podlasie, jest bez wątpienia Puszcza Białowieska. To ona corocznie przyciąga w te rejony Polski największą ilość turystów. To ona również pozostawia w odwiedzających cząstkę siebie, która powoduje, że chcieliby czym prędzej do niej powrócić.

Białowieski Park Narodowy został utworzony właśnie w celu ochrony tych niezwykłych zabytków przyrody jakie możemy podziwiać w Białowieskiej Puszczy. Różnorodność gatunków fauny i flory jest tutaj wyjątkowa, a ich przetrwanie w dużej części zależy od człowieka, który przyjął sobie za cel opiekę nad nimi.

Park Narodowy utworzony w tym miejscu w roku 1932. Obecnie jego powierzchnia została powiększona o nowe terytoria i wynosi 10 502 hektara. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 3224 hektara. Siedzibą parku jest Białowieża. W roku 1979 Białowieski Park Narodowy dostąpił szczególnego wyróżnienia. Obszar Ochrony Ścisłej Parku został uznany za szczególnej wartości obiekt kulturalny i przyrodniczy, na dowód czego wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 1992 roku na tę samą listę wpisano ściśle chronioną część parku znajdującą się po stronie białoruskiej - "Bieławieżskaja Puszcza". W ten sposób powstał tutaj jeden z siedmiu na świecie i trzech na terenie Europy obiektów dziedzictwa światowego, który przenika także granice państwowe.

Białowieski Park Narodowy wie jak zachęcić turystów do przyjazdu w to niezwykłe miejsce. Oferuje swoim gościom podglądanie życia tutejszej fauny i flory w ich naturalnych warunkach rozwoju. Szczególną atrakcją parku jest Rezerwat Pokazowy Żubrów. Bardzo ciekawe jest także muzeum przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego. Osoby, które lubią wypoczynek aktywny z pewnością skorzystają z tras pieszych oraz rowerowych. Piesze wędrówki udostępnione są na Obrębie Ochrony Orłówka, gdzie skorzystać można ze szlaku do Dębu Jagiełły oraz do sosen bartnych. W Obrębie Ochrony Woźna dostępne są dwa szlaki piesze i rowerowe, jeden o długości sześć i pół kilometra, drugi jedenasto i pól kilometrowy. Dzięki tym niepowtarzalnym atrakcjom Puszczę Białowieską corocznie odwiedza blisko 140 000 turystów.