Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy jest wyjątkowym miejscem pod każdym względem, nie tylko ze względu na zajmowany obszar. Przede wszystkim to właśnie tu powstał pierwszy ogród zoologiczny w kraju złożony jedynie z rodzimych gatunków zwierząt.

Omawiany Park powstał pod koniec lat 70 - tych XX wieku. Leży na obszarze ścierania się dwóch stref klimatycznych: pomorskiej i środkowej, w związku z czym jego klimat charakteryzuje się niewielkimi wiatrami, niskimi opadami w okresie wegetacyjnym oraz dość krótką zimą. Ma to oczywiście wpływ na znajdujące się tu okazy ze świata fauny i flory.

Przyjmuje się powszechnie, że w stosunku do zabudowań Bydgoszczy, Leśny Park zajmuje blisko 4,7% jej powierzchni. Znajduje się zaledwie 5 km od centrum miasta i od północy ograniczony jest Obwodnicą Parkową, od północnego zachodu - ul. Rekreacyjną, od wschodu - ul. Gdańską a od południowego zachodu - torami kolejowymi. W sumie zajmuje 830 ha powierzchni. Największą jego powierzchnię zajmują: lasy, tereny zielone i zorganizowane skupiska roślinne, zbiorniki wodne oraz elementy infrastruktury. Powstało tu kilka interesujących stawów i sztucznych jezior. Na zajmowaną przez nie ogólną powierzchnię ponad 17,3 ha, na największy zbiornik wodny przypada aż 10,6 ha. Widać więc z tego, że Park w Bydgoszczy należy do największych w Polsce - swoją powierzchnią przewyższa nawet najpopularniejszy Śląski Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Na bydgoski kompleks składa się kilka części. Jedną z nich jest Ogród Fauny Polskiej, znajdujący się w malowniczym lesie sosnowo - brzozowym. To właśnie tutaj zlokalizowano ZOO, które specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych. Na zwiedzających czekają m.in. żubry, niedźwiedzie brunatne, rysie, żbiki, jenoty, borsuki, orły i sokoły. W sumie można obejrzeć przedstawicieli 105 gatunków zwierząt, z czego aż 62 są objęte ochroną. Dzieci mogą zwiedzić mini - ZOO. Zgodnie ze współczesnymi wymogami turystów, od 2003 roku prezentowane są również reprezentanci zwierząt z całego świata.

Powodzeniem cieszą się także zbiory zgromadzone w Ogrodzie Botanicznym. Zwykle jest to ekspozycja terenowa drzew i roślin, ukształtowana zgodnie z ich naturalnym pochodzeniem. Jednak duże zainteresowanie wzbudzają również nasadzenia dokonane przez człowieka. Przypadkiem szczególnym jest jedyna Polsce ścieżka dydaktyczna dla osób niewidomych. Wzdłuż barierki posadzono ok. 150 gatunków roślin, a ich opisów dokonano w języku Braille’a. Furorę robi też Alpinarium, czyli siedlisko roślin górskich posadzonych wśród skał i sztucznych zbiorników wodnych. W Ogrodzie Botanicznym można też spotkać roślinność bagienną, leśną i egzotyczną. Brakuje za to palmiarni i muzeum przyrodniczego, chociaż zabiegi dotyczące ich utworzenia datowane są na lata 90. XX wieku.

W Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy znajduje się także ośrodek rekreacji konnej, który prowadzi m.in. hipoterapię dla dzieci niepełnosprawnych. Swoje miejsce ma tu również Park Rozrywki - Lunapark oraz Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które organizuje wystawy, prelekcje i konkursy. Na baczną uwagę zasługują tereny rekreacyjno - sportowe, spośród których największym zainteresowaniem młodzieży cieszy się skate - park, tor saneczkowy oraz tory dla rolkarzy. Oczywiście, organizowane są tu koncerty, pokazy kina letniego, festyny i wystawy plenerowe.