Łęknica - niewielkie miasteczko pełne walorów turystycznych

Łęknica jest miastem leżącym na zachodniej granicy Polski. Jest to niewielkie miasteczko, które jednak posiada wiele walorów przyrodniczo-kulturowych, które każdego roku przyciągają sporą liczbę turystów. Cóż takiego niezwykłego jest w tym miasteczku i jego otoczeniu, że stało się ono sławne mimo swych niewielkich rozmiarów?

Przede wszystkim należy zauważyć nietypowe, ale bardzo urokliwe położenie tej miejscowości. Znajduje się ona nad Nysą Łużycką, wśród niepowtarzalnych walorów przyrodniczych Parku Mużakowskiego. Dzięki temu Łęknica jest przede wszystkim miejscem skłaniającym do długich, spokojnych spacerów na łonie przyrody. Zachęcającym do odwiedzenia tego miasteczka aspektem jest znakomity rozwój zauważalny w tym miejscu od kilku lat. Miasteczko rozwija się pod względem ekonomicznym, gospodarczym, ale również turystycznym. Dziś możemy spędzić wiele godzin w tym niewielkim miasteczku korzystając z bardzo rozwiniętego centrum handlowo-usługowego oraz wstępując do różnego rodzaju jadłodajni i kawiarenek.

Park Mużakowski jest największym walorem turystycznym Łęknicy i to on przyciąga do tej miejscowości największą liczbę turystów. Zobaczmy więc dlaczego warto udać się do tego niewielkiego miasteczka i skorzystać z uroków spaceru po parku.

Park Mużakowski utworzony został przez właściciela ziem, na których obecnie się znajduje, Księcia Hermana von Pucklera. Nastąpiło to w 1811 roku. Park położony jest niezmiernie malowniczo w dolinie Nysy Łużyckiej, znajduje się on po obu stronach rzeki. Jest to więc znakomity punkt widokowy do obserwacji rzeki, jej brzegu, jak również fauny i flory, która jej towarzyszy. Powierzchnia Parku Mużakowskiego jest imponująca, wynosi bowiem około 1000 hektarów. Część tej ziemi znajduje się jednak poza granicami naszego kraju. Znakomita większość parku znajduje się po prawobrzeżnej stronie Nysy, a więc w Polsce. Dzięki odpowiedniemu utrzymaniu przez wiele lat, dzisiaj Łęknica może poszczycić się posiadaniem jednego z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej, pochodzących z XIX wieku.

Od 1988 roku część parku znalazła się w posiadaniu Ośrodka Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie. Ośrodek zajął się renowacją poszczególnych części Parku Mużakowskiego. Z jego inicjatywy w parku powstał również Rezerwat Kulturowy Parku Mużakowskiego. W parku znajdują się również ciekawe zabytki architektoniczne, takie jak Pałac Trzebieli.