Park Mużakowski
fot. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ziemia Lubuska - Park Mużakowski

Park Mużakowski jest największym i najsłynniejszym parkiem w stylu angielskim znajdującym się na terenie Polski i po części Niemiec. Jego powierzchnia jest wprost imponująca, a wynosi około 5,54 kilometra kwadratowego. Park położony jest przy granicznej rzecze Nysie Łużyckiej. Rozciąga się zarówno z prawej jak i lewej jej strony, co oznacza, że położony jest po części na terenie Polski, a po części w Niemczech. W obrębie parku znajduje się, obecnie już niedziałające przejście drogowe graniczne Łęknica - Bad Muskau. Blisko tysiąc hektarowa powierzchnia została podzielona tak, iż po stronie polskiej pozostało ponad osiemset hektarów, reszta zaś w podziale administracyjnym przyznana została państwu niemieckiemu.

Na pomysł utworzenia w tym miejscu wielkoprzestrzennego parku wpadł ówczesny właściciel dóbr mużakowskich Herman von Pückler. W roku 1815 złożył on list otwarty do mieszkańców miasteczka Muskau, w którym przedstawił swój projekt. Zgodnie z zamysłem właściciela park miał być idealnym połączeniem wszelkich przejawów działalności człowieka oraz natury. Miasto, wsie, ośrodki przemysłowe, a także rolnictwo, lasy, rzeka, pola, i stawy tworzyć miały tutaj niezachwianą harmonię. Ten szczytny projekt zrealizowany został w latach 1815 - 1845. Zamiary właściciela posiadłości nie zostały jednak ukończone. Niespodziewanie znalazł się on w trudnej sytuacji materialnej, co z czasem zmusiło go do sprzedaży terenów parkowych. W pewnym stopniu plany Pückelera były kontynuowane przez jego ucznia, pozostającego na stanowisku opiekuna parku u nowych jego właścicieli. Ostatni przedwojenny właściciel parku doprowadził do utworzenia w jego centralnej części obszaru chronionego, czyli Rezerwatu Park Muskau.

Pod koniec II wojny światowej, w wyniku działań zbrojnych, zniszczona została duża część budowli parkowych. Po wojnie Park Mużakowski został podzielony. Cześć lewobrzeżna pozostała w posiadaniu Niemiec, część prawobrzeżną przyznano Polsce. W 1989 roku doszło do porozumienia obu państw w sprawie wspólnych działań mających na celu rekonstrukcję i ochronę parku.

Na terenie parku dla licznych turystów przygotowano szlaki piesze, rowerowe oraz konne, w czasie których można podziwiać piękno zabytkowych budowli, wtopionych w naturalny krajobraz nadrzeczny.