Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza

Roztocze jako region polski wyróżniający się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi objęty został niezwykłą ochroną. Oprócz Roztoczańskiego Parku Narodowego na terenie tych malowniczo położonych wzgórz znajduje się również kilka Parków Krajobrazowych, które zostały połączone w tak zwany Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza. Do zespołu tego należy pięć parków krajobrazowych, a także dwa obszary chronionego krajobrazu. Placówki te rozsiane są po całym obszarze Roztocza, a dotyczą miejsc wyjątkowo wartościowych turystycznie, przyrodniczo i krajobrazowo.

Do Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza należy między innymi Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Park ten utworzony został w 1988 roku, na terenie Roztocza Środkowego, na Wyżynie Lubelskiej. Powierzchnia tego parku wynosi 9390 hektara, jego otulina natomiast 30 794 hektara. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy ma na celu ochronę nie tylko wartości przyrodniczych, ale również historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych części Roztocza Środkowego. Szczególnie cenne na tym terenie są kompleksy lasów mieszanych z dużą domieszką jodły, a także niepowtarzalna fauna i flora.

Kolejnym parkiem należącym do Zespołu jest Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Znajduje się on na terenie Roztocza Środkowego oraz Równiny Biłgorajskiej. Obecna powierzchnia parku wynosi aż 28980 hektara. Obszar ten znajduje się na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej utworzony został w 1988 roku. Celem jego założenia było zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych Roztocza oraz Puszczy Solskiej. Szczególną ochroną objęto natomiast tereny dolin rzecznych, które w tym miejscu tworzą charakterystyczne przełomy, zwane szumami oraz szypotami. Znajdują się one w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy utworzony został natomiast 1989 roku. Swoją powierzchnią obejmuje 20 376 km kwadratowych powierzchni należącej do Roztocza Wschodniego. Obszar ten znajduje się na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego i stanowi obszar Roztocza Wschodniego należącego administracyjnie do Polski.

Do Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza należą również następujące parki krajobrazowe: Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, a także dwa obszary chronionego krajobrazu, a więc: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu.