Wrocław
fot. S-F/Shutterstock

Wrocław stolica Dolnego Śląska

Największym miastem, a jednocześnie stolicą Dolnego Śląska, jest Wrocław. To bardzo stara miejscowość, bowiem pierwsze wzmianki o jej istnieniu datują się na rok 1000. Archeolodzy i historycy przypuszczają jednak, że może być jeszcze starsza, bowiem ślady najstarszego osadnictwa na Ostrowiu Tumskim oznacza się na połowę IX wieku.

Historia miasta jest bardzo burzliwa, gdyż na przestrzeni tylu lat przechodziło z rąk do rąk. Początkowo leżało w granicach państwa Piastów. W 1335 roku przeszło we władanie Czechów, później Węgrów, a następnie znalazło się na terenie Monarchii Habsburskiej. W 1741 Wrocław zmienił nazwę na Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław, należące do króla Prus. Z czasem przeszło we władanie legionów napoleońskich. Dzięki temu udało się tutaj zorganizować legiony polskie. Niestety po klęsce Napoleona, miasto ponownie dostało się w ręce pruskie. W czasie II wojny światowej było niemiecką twierdzą. Wrocław trafił do Polski z powrotem w wyniku ustaleń konferencji poczdamskiej.

Liczne zawirowania historyczne nie przeszkodziły miastu w budowaniu swojej potęgi, o czym świadczy fakt błyskawicznego wzrostu ludności. Wystarczy wspomnieć, że w połowie XIX wieku mieszkało tu ponad 110 tysięcy ludzi, a 1928 roku było ich już ponad 560 tysięcy. Dzięki temu Wrocław zajmuje obecnie czwartą pozycję pod względem najludniejszego miasta w Polsce oraz piąta lokatę pod względem zajmowanej powierzchni (ponad 293 km2). Oczywiście ma to swoje przełożenie na gospodarkę.

Wrocław należy obecnie do grona najszybciej rozwijających się miast w kraju. Swoje siedziby mają tu największe polskie i międzynarodowe koncerny (np. LG Philips, LG Electronics, Volvo, Bosch, Whirpool, Hevlett Packard, Siemens, Google, Toschiba, American Restaurants, Herbapol, US Pharmacia, 3M). Świetnie rozwija się tu wiele gałęzi gospodarki, wśród których największą rolę odgrywa przemysł środków transportu (m.in. wagonów kolejowych), elektroniczny, metalowy oraz hutnictwo metali niezależnych. Coraz większe znaczenie ma też sektor informatyczny, zajmujący się m.in. pisaniem oprogramowania dla firm.

Oczywiście, Wrocław odgrywa też olbrzymią rolę jako ośrodek szkoleniowy i edukacyjny. Mieści się tu wiele szkół wyższych, z których największym uznaniem cieszy się Uniwersytet Wrocławski, Politechnika oraz Akademia Muzyczna, której tradycje sięgają aż do 1811 roku. Poza tym w mieście istnieje wiele instytutów naukowych i ośrodków badawczych.

Ze względu na skomplikowaną historię oraz wpływy różnych narodowości, Wrocław uchodzi za jedną z ciekawszych polskich miejscowości. Największym zainteresowaniem turystów cieszy się Ostrów Tumski, który dawniej był samodzielną wyspą położoną na szlaku północ - południe. Obecnie jest to miejsce licznych wycieczek, w trakcie których należy zobaczyć gotycką katedrę św. Jana Chrzciciela, dwupoziomowy kościół Św. Krzyża i Św. Bartłomieja oraz Muzeum Archidiecezjalne, w którym znajduje się bogaty zbiór dzieł sztuki sakralnej, najstarszy zabytkowy dzwon w kraju oraz mumie egipskie. Na uwagę zasługują również przykościelne ogrody i zbudowany w miejscu zasypanego koryta rzeki, Ogród Botaniczny.

Równie interesującym obiektem jest ratusz na Starym Mieście, Plac Grunwaldzki pełniący podczas II wojny światowej rolę niemieckiego pasa startowego, Ogród Japoński z oryginalną roślinnością z Kraju Kwitnącej Wiśni, Biblioteka Ossolińskich oraz Panorama Racławicka.