Wielkopolska dla przyrodników - Wielkopolski Park Narodowy

Jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc województwa wielkopolskiego jest Wielkopolski Park Narodowy. To wyjątkowe miejsce jest prawdziwą perełką dla osób, które uwielbiają obcowanie z naturą oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Wielkopolski Park Narodowy został założony 16 kwietnia 1957 roku. Jego powierzchnia wynosiła wówczas 5 100 hektara. Obecnie jego powierzchnia wzrosła już do 7 584 hektarów, nie wliczając w to terenu tzn. otuliny. Wraz z tą strefą ochronną otaczającą park jego powierzchnia wynosi aż 14 840 hektary. Park został umiejscowiony nad rzeką Wkrą, na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania. Siedziba parku znajduje się w Jeziorach, tam również otworzono Muzeum Przyrodnicze Parku. Wielkopolska długo musiała czekać na Park Narodowy. Inicjatorem jego utworzenia, już przed II wojną światową był prof. Adam Wodziczko.

W Wielkopolskim Parku Narodowym znajduje się 18 obszarów objętych szczególną ochroną. Łącznie zajmują one powierzchnię 260 hektarów. Te miejsca to naturalne skupiska roślinne, na których zamieszkują charakterystyczne gatunki zwierząt, a także formy krajobrazu będące pozostałościami polodowcowymi.

Park jest prawdziwym rajem dla miłośników zoologii. Występują tu gatunki charakterystyczne dla fauny środkowoeuropejskiej i eurosyberyjskiej. Najbardziej bogato występującą grupą są bezkręgowce. Wśród nich znajdziemy tu ponad 3 tysiące gatunków owadów, chrząszcze. Do gatunków chronionych bezkręgowców zalicza się: kozioroga dębosz, czy jelonka rogacz. Na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego występuje ponad 40 gatunków ssaków. Są to, od najmniejszych występujących w Polsce, ryjówek przez kuny leśne, borsuki, lisy, aż po dziki, sarny i jelenie. Równie chętnie Wielkopolski Park zamieszkiwany jest przez ptactwo. 220 gatunków zatrzymuje się tutaj przelotem bądź posiada swoje lęgowiska. Do najciekawszych okazów należy zaliczyć dzięcioła czarnego, kraskę lub zimorodka.

Wielkopolski Park Narodowy chroni przyrodę, ale jest również przygotowany na przyjmowanie licznie przybywających tutaj turystów. Przez park wiedzie trasa turystyczna piesza, nazwana Trasą Kórnicką, a także trasa rowerowa - Pierścień Poznański.