Wdzydzki Park Krajobrazowy na terenie Borów Tucholskich

Wdzydzki Park Krajobrazowy został założony 15 czerwca 1983 roku. Jest on położony w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, we wschodniej części Równiny Charzykowskiej. Pod względem administracyjnym Park znajduje się w granicach województwa pomorskiego, dokładniej na terenie gmin Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Lipusz i Stara Kiszewa. Wdzydzki Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem, zarówno terytorialnym jak i działania przede wszystkim jezioro Wdzydze, a także kilka mniejszych jezior znajdujących się w jego pobliżu. Jeziora otoczone są borami, których bujna roślinność zachęca do odwiedzana tego niezwykle czarującego miejsca, a jednocześnie skłania do otoczenia jej szczególną ochroną.

Powierzchnia jezior rynnowych zajmuje znaczną część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i wynosi ona 15,06 km kwadratowego. Na tę liczbę składa się powierzchnia jeziora Jelenie, Redlone, Gołub i Wdzydze. Powierzchnia całego Parku wynosi 176,5 km kwadratowego, z czego 111,7 km kwadratowych stanowią lasy, 19,15 km kwadratowych - wody. Teren należący do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego znajduje się na wysokościach od 133 do 192 m. n.p.m. W ramach Parku nie można jednak znaleźć większych różnic wysokości, pojawiają się one tylko w miejscach kontaktu powierzchni sandrowej z wytopiskami lub rynnami. W tych miejscach różnice mogą wynosić do 30 m.

Ważnymi atrakcjami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego są rezerwat przyrody oraz liczne pomniki przyrody. Stanowi to dowód na wyjątkowość tego miejsca i obecność na tym terenie zjawisk przyrody na tyle niezwykłych, że skłaniających do objęcia ich wyjątkową ochroną. Jednym z takich wyjątkowych miejsc jest rezerwat Krowie Doły. Znajduje się on na terenie występowania zachowanego boru świeżego i suchego chrobotkowego. W miejscu tym odnaleziono 21 gatunków roślin naczyniowych, 11 gatunków mszaków oraz aż 51 gatunków porostów. W planach znajduje się obecnie zorganizowanie i przygotowanie do odwiedzania przez turystów kolejnych siedmiu rezerwatów przyrody.

Wdzydzki Park Krajobrazowy na swoim terytorium posiada również kilka niezwykle ciekawych miejsc wpisanych do rejestru zabytków. We wsi Libusz zwiedzić można dobrze zachowany zespół kościoła parafialnego, wraz z budynkiem kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła, cmentarz oraz kaplicę grobową rodziny Żelewskich. Budowle te pochodzą z XIX wieku. Równie cenne zabytki znajdują się we wsiach gminy Kościerzyna oraz Karsin.