Tucholski Park Krajobrazowy - walory przyrodnicze Borów Tucholskich

Wyjątkowe walory przyrodnicze Borów Tucholskich od wielu lat stanowiły obiekt wyjątkowego zainteresowania człowieka. Dawno już wiadome było, iż tak bogate pod względem gatunków fauny i flory miejsca powinny być chronione w sposób szczególny. Tucholski Park Krajobrazowy utworzono w roku 1985. Powierzchnia Parku wynosi 36 983 hektarów. Przez to terytorium przepływa rzeka Brda, która stanowi miejsce jednego z najciekawszych w Europie tras spływów kajakowych. Koryto Brdy ma niezmiernie ciekawy kształt, urozmaicony przez występujące gdzieniegdzie przełomy i meandry. Wokół brzegów Brdy znajduje się dolina-sandra, nazwana Sandrą Brdy, której charakterystyczną cechą jest występująca w niej znaczna przewaga drzew sosnowych.

Pod względem administracyjnym Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony na terytorium części województwa kujawsko-pomorskiego, na której znajduje się 260,60km kwadratowych oraz województwa pomorskiego, gdzie znajduje się 113,23km kwadratowe terenu całego Parku. Na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się osiem rezerwatów przyrody, które w sposób szczególny chronią niezwykły mikroklimat poszczególnych części Parku.

Jednym z nich jest rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą. Rezerwat ten został utworzony w 1982 roku, zajmuje on powierzchnię 17,19 hektara. Jest to rezerwat typowo leśny, umiejscowiony jest w ramach Borów Tucholskich. Został on utworzony w celu ochrony naturalnego środowiska występowania cisa pospolitego. Ochroną objęte są również lasy mieszane, skupione wokół lokalnego cieku wodnego Czarska Struga. Miejscowościami położonymi najbliżej rezerwatu przyrody Cisy nad Czarską Strugą są Łukowo oraz Łosiny.

Równie ciekawym rezerwatem przyrody, położonym tym razem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest rezerwat Jeziora Kozie. Teren chroniony znajduje się w ramach nadleśnictwa Woziwoda, a znajduje się w odległości czterech kilometrów od miejscowości Woziwody. Jest to rezerwat o charakterze wodnym. Na jego terenie znajdują się cztery jeziorka dystroficzne. Rezerwat przyrody Jeziora Kosie przede wszystkim dba o ochronę niezwykle bujnej flory występującej na tym terenie. Wśród najciekawszych gatunków można tutaj napotkać: bór bagienny, pło mszarne oraz skupiska sosny. Na terenie rezerwatu zamieszkują również rzadko spotykane gatunki gadów i płazów.