Trakt Królewski w Lublinie

Turyści odwiedzający Lublin powinni bez wątpienia przedtem zapoznać się z przewodnikami i opisami zabytków jakie staną na ich drodze. Wybierając jak najciekawszą trasę zwiedzania najważniejszych zabytków Lublina bez wątpienia napotka się na nazwę Trakt Królewski.

Jest to szlak komunikacyjny pochodzący jeszcze z czasów historycznych. Nazwa pozostawiona w tej samej formie dziś oznacza trochę inną trasę, która jednak daje możliwość zapoznania się z najciekawszymi miejscami Lublina. Historycznie Trakt Królewski w Lublinie biegł z Zamku Królewskiego ulicą Żydowską, Kowalską, Świętoduską i kończył się przy Bramie Krakowskiej. Obecnie ulica Żydowska już nie istnieje, a trasa traktu została rozszerzona i urozmaicona.

Niezmiennie Trakt Królewski rozpoczyna się na Zamku Królewskim. Z Zamkowego Wzgórza schodzi się przez kamienny most i przechodzi przez Błonia Zamkowe, stanowiące pełen zieleni i znakomicie utrzymany park. Przez Błonia dochodzi się do Bramy Grodzkiej, która niegdyś połączona była z zamkiem zwodzonym mostem. Brama pochodzi z 1785 roku, a zaprojektowana została przez Dominika Merliniego, pierwszego architekta Rzeczypospolitej czasów Stanisław Augusta Poniatowskiego. Od lipca 2008 roku Brama Grodzka przechodzi gruntowną renowację, mającą zapobiec jej zawaleniu. Brama stanowi wejście na Lubelskie Stare Miasto, dawną Dzielnicę Żydowską. W Rynku podziwiać można historyczny układ urbanistyczny, w dużej części z charakterystycznym, regularnym układem ulicy. Nie sposób nie zwrócić uwagi na stary ratusz miejski, fragmenty murów obronnych oraz liczne domy i kamienice, pochodzące z XVI do XIX wieku. Najcenniejszą z nich jest kamienica Konopniców, zbudowana w latach 1597 – 1614, z charakterystycznymi, nieprzeciętnie bogatymi obramieniami okien. Idąc ulicą Grodzką, przejdziemy obok jeszcze jednej ciekawej budowli, którą jest siedziba Trybunału Koronnego. Część staromiejska Traktu Królewskiego kończy się w Bramie Krakowskiej. Budowana w XIV wieku, w XVI została przebudowana na styl romański, z później dodanym barokowym hełmem. Trakt wiedzie dalej przez Plac Łokietka, który połączony jest z Krakowskim Przedmieściem. Ta ulica dowiedzie nas do ostatniego punktu Lubelskiego Traktu Królewskiego, a więc nowego ratusza miejskiego zbudowanego w latach 1827 – 1828, na styl klasycystyczny.