Jezioro Wigry
fot. Curioso/Shutterstock

Szlaki turystyczne Suwalszczyzny

Suwalszczyzna jest krainą historyczną ukształtowaną w czasie wojen podbojowych terenów zamieszkiwanych między innymi przez plemiona Jaćwingów. Kraina ta wyróżnia się również nietypowymi walorami przyrodniczymi. Suwalszczyzna obejmuje północno-wschodnią część Polski oraz południowo-zachodnie krańce Litwy. W Polsce kraina ta rozumiana jest jako terytorium położone na północ od rzeki Biebrzy, na północny-wschód od Ełku, a także na wschód od linii utworzonej przez trzy miasta: Gołdap, Olecko i Ełk.

Suwalszczyzna jest ziemią przede wszystkim bogatą pod względem przyrodniczym, ale równie interesująca jest jej strona kulturowa i architektoniczna, którą podziwiać można zwiedzając słynne miasta Suwalszczyzny. Turystyka jest w tym regionie dziedziną gospodarki bardzo prężnie rozwijającą się. Ponieważ przez wiele lat Suwalszczyzna nie była postrzegana jako region naszego kraju o wysokich walorach turystycznych, obecnie następuje jej renesans i odkrywanie na nowo jej niezwykłych możliwości.

Turyści przybywający w północno-wschodni region Polski otrzymują możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób atrakcyjny, zarówno podczas spacerów bliskich przyrodzie, jak i tych dzięki którym odkrywają walory kulturowe Suwalszczyzny.

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe dają możliwość zapoznania się z najpiękniejszymi i najbardziej wartościowymi miejscami Suwalszczyzny. W szczególny sposób nastawione są one na zapoznanie turystów z walorami przyrodniczymi, których odnalezienie nie byłoby możliwe w żadnym innym miejscu naszego kraju. Do najważniejszych szlaków pieszych należą, oznaczone czarnym kolorem, trasy do źródeł Czarnej Hańczy, do dworu Starej Hańczy, do Grodziska Jaćwingów, nad Pomorze, czy od Wigier do kurhanów. Wszystkie wymienione szlaki są znakomicie przygotowane do zwiedzania ich przez turystów. Wzbogacane są również o ścieżki edukacyjne, mające za zadanie zapoznanie piechurów z fauną i florą występującą na tym terenie. Najpopularniejszym szlakiem wodnym przepływającym przez Suwalszczyznę jest szlak Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim.