Szlaki tematyczne

Moda na szlaki tematyczne, związane z wybranym zagadnieniem staje się coraz większa. Im ciekawszy temat przewodni, im lepiej oznaczony w terenie szlak – tym większe zainteresowanie ze strony turystów. Nic dziwnego, że ilość szlaków tematycznych i kulturalnych zwiększa się z każdym rokiem. To świetny sposób na promocję nie tylko poszczególnych miejscowości, ale i całych regionów.

Do najciekawszych szlaków tematycznych zaliczyć można Szlak Tatarski, który wyróżnia się swą nieco egzotyczną tematyką. Bohoniki, Sokółka i Kruszynian to jego główne atrakcje.  Z tematyką religijną związane są też dwa ciekawe szlaki na terenie Podkarpacia. To Szlak Ikon Doliny Osławy oraz Szlak Ikon Doliny Sanu, na których głównym przedmiotem zainteresowania są drewniane cerkwie – pamiątki po żyjących niegdyś na tych terenach Bojkach oraz Łemkach. Szlak Cerkwi dostępny jest również na terenie Podlasia, gdzie za najpiękniejszy obiekt uchodzi cerkiew w Hajnówce. Z architekturą (głównie sakralną) związany jest Szlak Architektury Drewnianej, który prowadzi przez obszar aż trzech województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Choć najwięcej jest na tej trasie drewnianych kościółków, można zobaczyć tu i skanseny, i dawne zabudowania chłopskie, i dworki. Są to również dzwonnice oraz karczmy. Najważniejszym celem tego szlaku jest zwrócenie uwagi na piękno drewnianej architektury i zachowanie jej dla następnych pokoleń. Podobne założenie przyświecało również twórcom Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Szlak ten ma około 90 km długości i prowadzi przez tereny województwa wielkopolskiego. Jego głównym tematem jest drewniana architektura sakralna, której na terenie Wielkopolski nie brakuje. Ciekawe szlaki spotkać można również na terenie województwa małopolskiego. Jeden z ciekawszych to Szlak Twórczości LudowejSzlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza. Ci, którzy wędrują tym szlakiem, mają możliwość zobaczenia pracowni ludowych twórców działających na obszarze Podtatrza. To świetny sposób na promocję lokalnej twórczości oraz rękodzieła artystycznego, a jednocześnie sposób na przyciągniecie czymś nowym turystów, którym wydaje się, że to co najciekawsze u stóp Tatr było do zobaczenia, już zobaczyli. Ta nowa atrakcja może zmienić ich opinię na ten temat.