Szlak Rękodzieła Ludowego na Podlasiu

Rękodzieło – zjawisko ginące – doczekało się własnego szlaku tematycznego. Prowadzi on przez malownicze tereny Podlasia, zaś jego głównym celem jest przybliżenie turystom tych zawodów, które powoli przechodzą do historii. Kowalstwo, garncarstwo, tkactwo – tak popularne niegdyś zawody – dziś stają się atrakcją turystyczną. Rękodzieło nadal jest wysoko cenione, zaś zainteresowanie turystów szlakiem – ogromne.

Samo Podlasie jako region zasługuje na uwagę. Piękne, nieco dzikie tereny i bogaty świat przyrody to jego największe walory. Szlak Rękodzieła Ludowego prowadzi przez te obszary, na których można ujrzeć piękne lasy Puszczy Knyszyńskiej i krajobrazy, będące dziełem działalności lądolodu. Najważniejsze są tu jednak te miejscowości, w których nadal, zgodnie z tradycją, pracują ludowi rzemieślnicy. Spotkać ich można jeszcze w Czarnej Wsi Kościelnej i Łapczynie, z ich wyrobami można zetknąć się również w Janowie, Sokółce oraz w Białymstoku.

W Białymstoku, który zawsze znany był z rękodzieła na najwyższym poziomie, warto zwiedzić Muzeum Podlaskie, w którym prezentowane są m.in. dzieła miejscowych rzemieślników. Współczesna sztuka ludowa to przede wszystkim warsztaty do dziś działające w Czarnej Wsi Kościelnej. Tu w dalszym ciągu działa kuźnia kowalska, funkcjonuje tu także kilka warsztatów garncarskich. Warto podkreślić, że Czarna Wieś Kościelna jest głównym na Podlasiu ośrodkiem ceramiki siwej, której produkcja nawiązuje do tradycji z XVIII wieku.

Ważnymi punktami na Szlaku Rękodzieła Ludowego są wsie Zamczysk oraz Łapczyn. Tu wytwarzane są do dziś narzędzia z drewna, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było ujrzeć praktycznie w każdym gospodarstwie. Z innym ginącym zawodem, z tkactwem, można zetknąć się w Janowie oraz w jego najbliższej okolicy. Nadal działają tu warsztaty, w których tradycyjną metodą produkowane są kolorowe, ozdobne tkaniny. Tutejsze dywany są prawdziwymi dziełami sztuki, zaś ich twórcom nie można odmówić ani talentu, ani wyobraźni. Inna ciekawa miejscowość na Szlaku Rękodzieła Ludowego to Sokółka. Tu na uwagę zasługuje pracownia rzeźbiarska Piotra Szałkowskiego, który z drewna lipowego i dębowego tworzy prawdziwe, ludowe arcydzieła. Głównym motywem, który pojawia się w pracach tego artysty, są rzeźby przedstawiające Jezusa Frasobliwego oraz postać Żyda.