Szlak architektury drewnianej sposobem na ocalenie dawnej architektury

Szlak architektury drewnianej jest jedyną tak dużą inicjatywą w Europie. Projekt ten jest sposobem na ocalenie przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi, a przede wszystkim architektury oraz sztuki ludowej. Wiele zabytków, które znajdują się na tym szlaku, takich jak kościoły, cerkwie, chałupy, przydrożne kapliczki oraz leśniczówki i karczmy zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. Warto zaznaczyć, że szlak architektury drewnianej jest wspierany przez wiele różnorodnych organizacji, między innymi przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków. W Polsce istnieje kilka szlaków architektury drewnianej, które najczęściej są podzielone na mniejsze fragmenty. W województwie śląskim szlak architektury drewnianej został podzielony na sześć tras, a każda z nich ma ponad 100 km długości, a trasa główna posiada długość 326 kilometrów. W województwie małopolskim owy szlak został podzielony na 9 odcinków, natomiast podkarpacki szlak o łącznej długości 1202 km został podzielony na 9 tras.

Szlak architektury drewnianej znajdujący się w województwie małopolskim o długości 1500km obejmuje 237 obiektów architektonicznych, w skład, których wchodzą między innymi kościoły, cerkwie, kaplice oraz szlacheckie dwory. Szlak śląski może poszczycić się długością 1060km. Szlak położony na Śląsku obejmuje 93 zabytkowe obiekty oraz zespoły architektury drewnianej, takie jak karczmy, młyn, spichlerze oraz wspaniałe skanseny. Na szlaku podkarpackim zdecydowanie najczęściej spotykanymi obiektami są wspaniałe cerkwie, jednak spotkać tutaj można także stare dworki oraz przepiękną wiejską zabudowę, która z pewnością zachwyci każdego. Szlaki architektury drewnianej są coraz chętniej odwiedzane przez licznych turystów, którzy zachwycają się przepięknymi drewnianymi budowlami pochodzącymi z dawnych lat.