Ścieżki przyrodnicze w Polsce
fot. Marcin Krzyzak/Shutterstock

Ścieżki przyrodnicze w Polsce

Pierwsze ścieżki przyrodnicze w Polsce pojawiły się w II połowie lat siedemdziesiątych. Nazywane są także ścieżkami dydaktycznymi, ponieważ głównym celem ich powstania była edukacja. Pokonywane są zazwyczaj pieszo i umożliwiają w najciekawszy z możliwych sposobów poznawanie obiektów historycznych, przyrodniczych i kulturowych znajdujących się na danym terenie.

Ścieżki przyrodnicze - rewelacyjny sposób na naukę

Ścieżki przyrodnicze stanowią wspaniały sposób praktycznej nauki wielu przedmiotów i są pewnego rodzaju pomocą dydaktyczną. Ta metoda nauczania niesie za sobą mnóstwo pozytywnych aspektów, między innymi:
-rozwój zamiłowania do przyrody, krajoznawstwa, turystyki, historii czy na przykład fotografii,
-zrozumienie różnych powiązań między człowiekiem a środowiskiem,
-poczucie większej więzi z regionem,
-uświadomienie o konieczności dbania o ochronę przyrody i ogromnej odpowiedzialności człowieka za stan środowiska.
Ścieżki dydaktyczne uwrażliwiają ponadto na piękno natury, a także rozwijają oraz wzbogacają turystyczną kulturę.

Przykładowe ścieżki przyrodnicze w Polsce

Ścieżek dydaktycznych w Polsce jest niezliczona ilość. Każdy region mniejszy bądź większy posiada wiele takich szlaków, z których korzystają nie tylko nauczyciele ze swoimi uczniami, lecz także turyści. Oto kilka znanych, przykładowych ścieżek przyrodniczych w Polsce, cieszących się popularnością:

1. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA NA BUKOWĄ GÓRĘ - jej długość wynosi 2,6 km i oznaczona jest kolorem zielonym. Zaczyna się w Zwierzyńcu przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN, następnie przebiega przy kamieniu, który jest poświęcony Janowi Pawłowi II oraz przy Pomniku Pamięci Poległych Lotników. Później prowadzi leśnymi schodami na szczyt Bukowej Góry, z której podziwiać można krajobraz Roztocza i leżącą w dole wieś Sochy. Pod koniec schodzi się do kościółka i cmentarza w tej miejscowości. Wrócić można tą samą drogą lub asfaltową przez las.

2. ŚCIEŻKA KULTUROWA W BUKOWCU - ta ścieżka funkcjonuje od roku 2013 i prowadzi przez teren dawnej posiadłości von Zedlitzów, a następnie Friedricha Wilhelma von Rederna. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Bukowcu w Dolinie Pałaców i Ogrodów znajduje się system tablic informacyjnych i pulpitów edukacyjnych, które wyznaczają szlak.

3. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA SALAMANDRA W BIESZCZADACH - wiedzie przez dolinę Wołosatki z Ustrzyk Górnych do torfowiska "Wołosate", a jej długość wynosi około 4 km. Szlak przechodzi przez obszar częściowej ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jest oznaczony kolorem zielonym.

4. WYDMA ORZECHOWSKA - ścieżka znajduje się w Orzechowie Morskim, który znajduje się 3 km od Ustki. Biegnie w odległości około 600 m od brzegu morza, a jej długość to 2,8 km. Ścieżka prowadzi przez las oraz Wydmę Orzechowską dzięki specjalnie wytyczonemu szlakowi, na którym znajduje się 11 tablic informacyjnych.

5. "PRZEZ SKALNE MIASTO PODZAMCZA" - to bardzo dobrze oznaczona ścieżka, będąca atrakcją dla tych, którzy uwielbiają spędzać czas na łonie pięknej przyrody, także tej nieożywionej. Skalne Miasto Podzamcza znajdujące się pod zamkiem Ogrodzieniec tworzą efektowne ostańce wapienne, będące w zwartym zespole, który przypomina owe skalne miasto.