Roztoczański Park Narodowy
fot. Przemyslaw Wasilewski/Shutterstock

Roztocze pod ochroną - Roztoczański Park Narodowy

Niezwykłe walory przyrodnicze Roztocza muszą być chronione przed szkodliwym działaniem człowieka. W tym celu już w 1974 roku założony został Roztoczański Park Narodowy. Siedzibą dyrekcji tego parku, a także miejscem gdzie założono muzeum przyrodnicze związane z parkiem, znajduje się w miejscowości Zwierzyniec. Za symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego obrano konika polskiego typu tarpan. Obecnie widnieje on w godle parku.

Roztoczański Park Narodowy leży na terenie województwa lubelskiego, a więc w środkowo - wschodniej części Polski. Celem parku było objęcie swym zasięgiem należących do najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Roztocza. W chwili jego założenia jego powierzchnia wynosiła 4801 hektary. Obecnie park liczy sobie 8483 hektary. Większość tego terenu zajmują lasy, jest to 95,5 % wyżej wymienionej powierzchni. Ochrona ścisła obejmuje zaledwie 9,5 % powierzchni parku, czyli 806 hektarów.

Ten niezwykle bogaty w przyrodnicze niezwykłości teren chroniony był już od 1939 roku. Wtedy to utworzono rezerwat przyrody Bukowa Góra. Jest to teren obecnie objęty ścisłą ochroną parku narodowego. Do momentu utworzenia parku na tym terenie powstało 10 rezerwatów leśnych oraz florystycznych, których obszar obejmował 1064,38 hektara.

Głównym ciekiem wodnym płynącym przez tereny Roztocza Środkowego, a tym samym Roztoczańskiego Parku Narodowego, jest rzeka Wieprz. Odcinek, który przepływa przez teren parku narodowego, zaliczony został do drugiej klasy czystości. Na terenie parku znajdują się źródła dwóch rzek o niezwykle malowniczych i wiele mówiących nazwach: Świerszcz i Szum. Rzeki te po części przepływają przez teren parku, a ostatecznie wody swe oddają do rzek Tanwi i Wieprza. Wody potoku Świerszcz są również wykorzystywane do zasilenia kompleksu stawów o nazwie „Echo” oraz stawu znajdującego się w centrum Zwierzyńca.

Zwierzyniec jest także jednym z największych na tym terenie ośrodków turystycznych. Turyści, który zmęczyli się już pieszymi wycieczkami po wzgórzach Roztoczańskiego Parku Narodowego chętnie przybywają tutaj, aby zapoznać się z niezmiernie ciekawą architekturą miasta oraz innymi atrakcjami turystycznymi. Można tu zwiedzić między innymi: zespół budynków wykorzystywanych dawniej dla administracji Ordynacji Zamojskiej. Warte zobaczenia jest również muzeum etnograficzno - przyrodnicze, które założono w Guciowie.