Puszcza Romincka - Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Północno-wschodnie tereny Polski to region niezmiernie ciekawy. Przede wszystkim należy podkreślić wyjątkowe walory przyrodnicze Suwalszczyzny, które chronione są poprzez zorganizowane parki krajobrazowe, rezerwaty przyrodnicze lub pomniki przyrody.

Jednym z takich wyjątkowych środowisk naturalnych, które potrzebowały szczególnej ochrony jest teren Puszczy Rominckiej. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej obejmuje przede wszystkim bujne lasy, ale na jego terenie znajdują się również zabytki kultury materialnej oraz wyjątkowe architektoniczne dzieła ludzkie.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej znajduje się na terytorium od granicy polsko-rosyjskiej na północy, na południu oraz wschodzie jego granicę wyznacza natomiast wał linii kolejowej pozostałej z początków XX wieku. Puszcza Romincka obejmuje terytorium 35 500 hektarów. Po stronie Polskiej znajduje się 12 000 hektarów i ta część objęta jest szczególną ochroną, poprzez zorganizowanie Parku Krajobrazowego.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej to terytorium niezwykle ciekawy dla przybywających tutaj turystów. Puszcza bogata jest zarówno w niezwykłe okazy fauny i flory, jak i sieć wodną zapewniającą niezwykłe urozmaicenie pieszych i rowerowych wędrówek. Podróżując po Puszczy Rominckiej turyści napotkać mogą na różnego rodzaju strumienie, źródełka, malowniczo położone jeziorka oraz oczka wodne. W obrębie parku znajdują się doliny kilku znaczących rzek, mających duży wpływ na naturalne środowisko rozwoju roślin i zwierząt parkowych. Do rzek tych należą: Żytkiemska Struga, Będzianka, Czarna Struga oraz Brudzia. Najchętniej podziwianymi przez turystów jeziorami są: Boczne, Przerośl, Tobellus, Czarne, Gołdap, Ostrówek i inne.

Najcenniejszym elementem Puszczy Rominckiej są oczywiście lasy. Stanowią one zalesienie bardzo charakterystyczne, przypominające tajgę. Są to głównie bory mieszane z przewagą świerków, domieszką drzew liściastych, a także ciekawym poszyciem składającym się głównie z leszczyny i czeremchy. W puszczy znajdują się również lasy liściaste, sosnowe, i sosnowo-świerkowe.

W Puszczy Rominckiej napotkać można również na niezmiernie ciekawe gatunki zwierząt. Należą do nich przede wszystkim zwierzęta łowne. Najczęściej spotykanymi są: łosie, sarny, jelenie, dziki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki i rysie.