Poleski Park Narodowy
fot. wawritto/Shutterstock

Poleski Park Narodowy - bagniste tereny Polesia rajem dla fauny i flory

Na terenie Polski znajdują się obecnie 23 parki narodowe. Jednym z nich, należącym do najmłodszych, jest Poleski Park Narodowy, utworzony w 1990 roku. Park położony jest w województwie lubelskim, na terenie powiatu włodawskiego, a więc znajduje się we wschodniej części kraju. Otwarcie Poleskiego Parku Narodowego nastąpiło 1 maja 1990 roku. Całkowita powierzchnia parku wynosi 97,62 km kwadratowych. Z czego prawie 48 km to tereny leśne, 23 km zajmuje uprawa, a prawie 5 km kwadratowych obejmują tereny wodne.

Dość długi czas musiało czekać Polesie i równie długą drogę przejść, aby doczekać się tak wyjątkowej ochrony, jaka zapewniana jest przez park narodowy. Projekt utworzenia parku narodowego na terenie Polesia powstał już wiele lat temu, a konkretnie w 1967 roku. Pierwszym etapem prowadzącym do osiągnięcia tak szczytnego celu było utworzenie rezerwatów przyrody, na terenie przyszłego parku. W latach 1966 - 1986 na Polesiu powstały cztery rezerwaty przyrody, zapewniające ochronę miejscom wyróżniającym się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Ważnym wydarzeniem na drodze do osiągnięcia sukcesu, w postaci stworzenia parku narodowego, było powstanie w 1982 roku Poleskiego Parku Krajobrazowego. Ostatecznie w 1990 roku utworzono Poleski Park Narodowy, który do czasów obecnych zajmuje się ochroną szczególnie wartościowych rejonów Polesia.

Park obejmuje tereny niezwykle ciekawe pod względem topograficznym. Znajduje się on na terenie Równiny Łęczycko - Włodawskiej. Występują tutaj liczne bagna, torfowiska, a także jeziora krasowe oraz zachowane w naturalnym wyglądzie rozległe kompleksy leśne. W obrębie Poleskiego Parku Narodowego znajdują się między innymi: Durne Bagno, Jezioro Długie, Bagno Bubnów, Torfowisko Orłowskie oraz Jezioro Moszne.

Wyżej opisana różnorodność topograficzna regionu Polesia powoduje niezwykle bujny rozwój flory, która występuje tutaj w niezwykle wielu gatunkach i typach. Przede wszystkim w parku podziwiać można roślinność charakterystyczną dla terenów podmokłych oraz bagiennych. Na terenie Poleskiego Parku Narodowego chronionych jest 928 gatunków roślin. 60 spośród podlega szczególnej ochronie gatunkowej. Do najbardziej charakterystycznych roślin występujących na tym terenie należą: widłaki, rośliny storczykowate, brzoza niska, wierzba borówkolistna, różne gatunki turzycy, bagnica torfowa.