Podziemia Lubelskie

Lubelska Trasa Podziemna powstała poprzez połączenie niektórych piwnic staromiejskich budowli. Dziś stanowi ona przede wszystkim niebywale interesującą atrakcję turystyczną. Niegdyś pełniła również inne funkcje. Możliwości połączenia lubelskich piwnic kamienic mieszczących się na Starym Mieście odkryto bardzo wcześnie, a było to w okresie największej świetności Lublina. W XVI stuleciu Lublin przechodził okres swojego największego rozwoju. W tym czasie miasto stanowiło bardzo ważny punkt handlowy, znany w całej Polsce. Odbywały się w nim jedne z najbardziej znanych, w Polsce, ale i w całej Europie, jarmarki. W tamtym czasie ogromne powierzchnie powstałe poprzez połączenie piwnic pełniły funkcję składów kupieckich.

Podziemia Lubelskie to trasa mająca długość około 300 metrów, biegnąca pod budynkami Starego Miasta. Dla celów turystycznych otwarta została całkiem niedawno, a mianowicie 1 czerwca 2006 roku. Podziemia składają się z długich korytarzy łączących 14 większych sal piwnicznych. Całość rozłożona jest na trzech poziomach o głębokości od 9 do 12 metrów pod ziemią. Podziemna trasa rozpoczyna się w podziemiach siedziby Lubelskiego Trybunału Koronnego, następnie biegnie pod ulicami Złotą i Archidiakońską, zakończona jest natomiast w jednej z kamienic przy Placu Po Farze.

Cała trasa jest znakomicie przygotowana na przybycie gości i pełni nie tylko funkcję ciekawostki architektonicznej z przed wielu lat, ale również ma za zadanie edukację osób odwiedzających to ciekawe miejsce. Dzięki znakomicie przygotowanym prezentacjom uczestnik wędrówki otrzymuje możliwość zapoznania się z historią Lublina i poszczególnych zabytków miejskich oraz zagospodarowania przestrzennego miasta. Wiedza przekazywana jest w ciekawy sposób poprzez przygotowanie makiet z dokładnymi opisami poszczególnych elementów przybliżanych oglądającym. Ciekawostką jest także zaangażowanie w stworzenie podziemnej ścieżki edukacyjnej osób niepełnosprawnych, które samodzielnie stworzyły niektóre z pokazywanych makiet.

Najważniejszym punktem Lubelskiej Trasy Podziemnej jest multimedialna wizualizacja. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych możliwości elektronicznych widz zostaje przeniesiony do osiemnastowiecznego Lublina, poznaje charakter poszczególnych miejsc, zapoznaje się z różnorodnością kulturową Lublina, a następnie może poczuć się w samym centrum wydarzeń z 2 czerwca 1719 roku, kiedy to miasto zmuszone było zmagać się z żywiołem ognia oraz poznaje historię uratowania miasta przed całkowitym zniszczeniem.