Parki krajobrazowe Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska to region, który wyróżnia różnorodność krajobrazu oraz środowisko naturalne, które wciąż jest w doskonałej formie. Tutejsze lasy pełne są rzadkich gatunków roślin i zwierząt, liczne głazy i bagna sprawiają, że wyglądają one jak nie tknięte przez człowieka i jego szkodliwe zapędy. Nic dziwnego, że w regionie tym istnieje aż siedem parków krajobrazowych. Warto poznać je lepiej, są to bowiem idealne miejsca na letnie wycieczki, które pozwolą nam cieszyć się kontaktem z unikalną fauną i florą.

Parki krajobrazowe Ziemi Lubuskiej to: PK Ujście Warty, Łagowsko-Sulęciński PK, Gryżyński PK, Krzesiński PK, PK Łuk Mużakowa, Pszczewski PK oraz Barlinecko-gorzowski PK. Warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Park Krajobrazowy Ujście Warty utworzony został w 1996 roku. Obejmuje on tereny podmokłe w dolinach dużych rzek. Składa się więc w szczególności z terenów podmokłych i łąk, na których zaobserwować możemy wiele rzadkich gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy istnieje od 1985 roku, został jednak poszerzony w roku 2011.  Znajdującą się tu rynna jezior Łagowskiego i Trześniowskiego ma długość 15 kilometrów i stanowi główną atrakcję. W parku tym czekają na nas bociany czarne, bogata i różnorodna roślinność, oraz polodowcowe skały i kamienie, które urozmaicają krajobraz.

Gryżyński Park Krajobrazowy to bardzo ciekawa rzeźba terenu, bogata hydrografia, flora oraz fauna. Park ten, który powstał w 1996 roku cechuje wielkie bogactwo i różnorodność polodowcowej rzeźby terenu.

Krzesiński Park Krajobrazowy utworzony został  w 1998 roku. To co go wyróżnia to często zalewane pastwiska i łąki leżące w dolinie rzeki Odry. To prawdziwe królestwo ptaków. Na jego terenie stwierdzono występowanie aż 155 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich i narażonych na wyginięcie.

Park Krajobrazowy “Łuk Mużakowa" to najmłodszy park na Ziemi Lubuskiej, który utworzony został w 2001 roku. Powstał on przede wszystkim po to by chronić wschodnią część pięknie ukształtowanej moreny czołowej, która ma kształt łuku. Stąd też nazwa parku.

Pszczelewski Park Krajobrazowy składa się z dwóch oddzielnych kompleksów. Większy obejmuje dużą rynnę glacjalną z największymi jeziorami parku oraz dolinę rzeki Obry. Mniejszy kompleks chroni najcenniejszą przyrodniczo i krajobrazowo część doliny rzeki Kamionki w okolicach Międzychodu. Również to miejsce to prawdziwe bogactwo gatunków roślin i zwierząt oraz ptactwa, które są gatunkami zagrożonymi.

I wreszcie Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Jest to teren o bardzo dużej lesistości, w którym spotkać możemy liczne gatunki drzew i krzewów, które ciężko spotkać w jakimkolwiek innym lesie. Jest to region pełen wzniesień i dolin, których różnice sięgają nawet do 90 metrów.

Jak więc widać każdy Park kusi innym rodzajem piękna oraz stara się chronić inne gatunki zwierząt i roślin. To właśnie sprawia, że parki krajobrazowe Ziemi Lubuskiej są tak interesujące oraz piękne. Warto więc odwiedzić je i poznać jeszcze lepiej.