Muzeum Wsi Lubelskiej

Turyści podróżując szukają różnych form atrakcji. Jedną z najciekawszych jest bezpośrednie obcowanie z przyrodą, a także poznawania innych kultur, sztuki, muzyki, architektury. Do takich celów tworzone są, coraz bardziej popularne w naszym kraju, różnego rodzaju muzea. Muzea posiadają bardzo różnorodne formy i w rozmaity sposób próbują zachęcić turystów aby odwiedzili je i zapoznali się z ich zbiorami. Jednym z bardzo prężnie działających muzeów jest Muzeum Wsi Lubelskiej, do którego zwiedzenia zachęca ogromna ilość argumentów.

Idea powstania Muzeum Wsi Lubelskiej istniała od bardzo dawna jednak dopiero w maju 1976 roku rozpoczęto prace nad przeniesieniem pierwszego eksponatu. Oficjalnie Muzeum otwarto 27 września 1978 roku.

W obecnym czasie muzeum obejmuje swoim zasięgiem prawie cały obszar dawnego województwa lubelskiego, w kształcie sprzed reformy administracyjnej w 1975 roku. Co ciekawe zawiera on w całości lub po części tereny najważniejszych krain geograficznych tego regionu kraju. Należą do nich: Wyżyna Lubelska, Polesie Lubelskie, Podlasie, Mazowsze, Kotlina Sandomierska oraz Roztocze. Ciekawym aspektem jest fakt, iż wymienione krainy charakteryzują się zróżnicowaniem pod względem zarówno fizjograficznym, jak i etnograficznym. Z tego względu rozległa działalność Muzeum Wsi Lubelskiej podzielona została na siedem sektorów.

W obecnym czasie turyści przybywający do muzeum mają możliwość zwiedzenia eksponatów znajdujących się w sektorze Wyżyny Lubelskiej oraz w części sektora Roztocza, gdzie najciekawszym obiektem jest cerkiew greko-katolicka z Tarnoszyna. Ciekawym działem jest sektor dworski, od stycznia 2001 roku otwarty dla turystów, w którym można zobaczyć dwór ziemiański z Żyrzyna pochodzący z XVIII wieku. Równie ciekawy będzie spacer po sektorze Powiśla, w którym jednakże nie zostały jeszcze ukończone prace nad zagospodarowaniem wnętrz budowli.

Nie wszystkie obiekty zgromadzone przez Muzeum Wsi Lubelskiej mogą być udostępnione dla zwiedzania przez turystów. Ponad pięćdziesiąt budowli architektury ludowej czeka na renowację i przygotowanie do postawienia w otwartych sektorach skansenu. Obecnie trwają prace nad renowacją kapliczki Bożej Męki pochodzącej z Ostrowa Lubelskiego oraz lapidarium cmentarne przy kościele z Matczyna.