Ruiny zamku Rabsztyn
fot. By Przemasban (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Mniej znane zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wśród malowniczych pasm skałek wapiennych łączących Wieluń i Kraków, popularnie zwanych Jurą, można podziwiać zachwycające budowle. Z wygodnych dróg asfaltowych warto tu i ówdzie zboczyć, by dotrzeć do atrakcji przyrodniczych i architektonicznych. To wymarzone miejsca na długie spacery, a ruiny zamczysk zachwycają swoim pięknem. Nie można ich pominąć, gdy się podróżuje po Ojcowskim Parku Narodowym.

Zamek biskupów krakowskich – Siewierz

Przysadziste ruiny gotycko-renesansowej budowli stoją na lekkim wzniesieniu, stanowiącym niegdyś wysepką wśród okolicznych moczarów i bagien. Zamek został wzniesiony z kamienia łamanego i cegły. Kilkukrotnie przebudowywany, ostatecznie stał się klasztorem z rozległym dziedzińcem, barbakanem i wieżą. Najlepiej zachowała się wieża północna-szlachecka, z oknami, strzelnicami i portalem. Spacerując wśród pozostałości sklepionych murów, tu i ówdzie można dostrzec renesansowe obramowania okien i inne detale architektoniczne. Koło romańskiego kościółka i ruin zamku przechodzi zielony Szlak Tysiąclecia, którym można dojść do Ogrodzieńca.

Zamek w Rabsztynie

Ruiny wznoszą się na stromym wzgórzu i z dołu wyglądają imponująco. Resztki ścian z oknami, zachowanymi do wysokości drugiego pietra wprost zachwycają. Są to pozostałości zamku dolnego wzniesionego w stylu renesansowym. Na szczycie skały znajduje się zamek górny, starszy i niestety bardziej zniszczony. Wszystko to jednak świadczy o barwnej przeszłości i blasku budowli.

Ruiny zamku-kościoła-zboru w Bydlinie

Osłonięta ze wszystkich stron lasem ruina jest prawie niewidoczna z drogi. Szeroka leśna ścieżka pnie się w górę, do kamiennej budowli na Wzgórzu Świętego Krzyża. Zachowała się niemal cała budowla. Ma kształt prostokąta o długości 20 metrów i mury grube na 2 metry. Gdzieniegdzie można dostrzec wyloty sklepień. Historia zamku jest bardzo ciekawa. Najpierw istniał tu zamek myśliwski. W XVI wieku właściciele z rodu Bonerów, przebudowali go na kościół. Budowla następnie około roku 1570 zaczęła służyć, jako zbór ariański. Po 23 latach M. Firlej dokonał gruntownej przebudowy i budynek znów zaczął służyć, jako kościół. Następnie zburzyli go Szwedzi. Wkrótce potem zamek zaczął niszczeć.

Zamek w Smoleniu

Jak wszystkie zamki Jury, tak i ten został zbudowany na wzgórzu. Kamienną budowlę trudno ogarnąć wzrokiem. Z daleka spośród drzew wystaje tylko jej fragment. Zwiedzanie najlepiej zacząć od bramy wejściowej. Widoczne są tam pozostałości po mechanizmie służącym do jej opuszczania. Dalej wchodzi się na niewielki dziedziniec zamku dolnego, następnie przechodzi się do kolejnego, gdzie można zobaczyć ruiny zamku górnego. Jest to okrągła kamienna wieża z resztkami przyziemia zwanymi Kamieńcem.

Otoczenie dziedzińca jest dość zniszczone. Pomimo tego największą atrakcją jest zachowana do dzisiaj, wykuta w skale 200 metrowa studnia. Zamczysko wraz z otoczeniem jest chronione w rezerwacie krajobrazowym Smoleń. Rosną tu stare modrzewie i buczyna karpacka, a rozległy teren wokół ruin stanowi doskonały obszar do spacerów.