Śnieżne Kotły
fot. Lukasz Miegoc/Shutterstock

Miłośnicy przyrody odwiedzają Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy został utworzony 16 stycznia 1959 roku. Wcześniej na jego terytorium utworzono kilka rezerwatów przyrody. Niezwykłe walory przyrodnicze, warte szczególnej ochrony zauważono już w 1933 roku, wtedy to utworzono pierwsze rezerwaty nazwane: Śnieżne Kotły, Czarny Kocioł, Kocioł Łomniczki, Kocioł Małego Stawu oraz Kocioł Wielkiego Stawu. Starania o utworzenie na tych terenach Parku Narodowego rozpoczęto zaraz po zakończeniu II wojny światowej.

Celem jaki stawiali sobie naukowcy, którzy starali się o utworzenie Karkonoskiego Parku Narodowego są dość proste, ale mają ogromne znaczenie dla zachowania niezmienionej przyrody Karkonoszy. Park ma więc za zadanie ochronę ekosystemów Karkonoszy i zachowanie ich w niezmienionym stanie, jednocześnie jednak udostępniając chroniony region turystom oraz badaczom naukowym.

Obecnie powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego wynosi 5575 hektara. Fauna tego regionu jest niezmiernie ciekawa. Większość terenu zajmują lasy, natomiast tereny położone w wyższych partiach gór karkonoskich charakteryzują się chłodniejszym, ostrzejszym klimatem subalpejskim oraz alpejskim, na którym roślinność jest dużo uboższa. Na obszarze panowania klimatu subalpejskiego króluje kosodrzewina. Te wyższe partie gór obejmowane przez Park Narodowy są objęte ścisłą ochroną.

Karkonoski Park Narodowy obejmuje obszar szczytów karkonoskich, a także z najwyższym szczytem - Śnieżką. Cały obszar Parku podzielony jest na sześć obszarów ochronnych, w ten sposób pracownicy parku mogą skupiać się na ochronie konkretnych gatunków roślin i zwierząt występujących na tych niewielkich obszarach. W obrębie Parku znajdują się także dwie enklawy, są to Wodospad Szklarki oraz Chojnik. Granica Karkonoskiego Parku Narodowego przebiega wzdłuż granicy państwowej z Czechami. Jest to także granica z sąsiadującym czeskim parkiem narodowym.

Pasmo gór Karkonoszy należące do Parku posiadają niezmiernie ciekawą rzeźbę terenu. Na każdym kroku można tu odnaleźć fantastycznie wyrzeźbione działaniem deszczów i wiatrów skały, górskie jeziora, źródła oraz rwące potoki, biegnące wzdłuż licznych tras turystycznych. Najciekawszymi z miejsc, jakie można spotkać na górskim szlaku Karkonoszy są Skały Pielgrzymy, Trzy Świnki, Kukułcze Skały. Przemierzając szlaki Karkonoszy należy zwrócić uwagę na charakterystyczny piętrowy podział występowania roślinności. W najniższych partiach spaceruje się po przepięknych bukowych i świerkowych lasach, powyżej znajduje się teren kosodrzewinowy. Występują tam także niższe zarośla, krzewy, a także drzewa.