Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich

Mają Włosi swoją Krzywą Wieżę, mamy i my. Mieści się ona w Ząbkowicach Śląskich i jest z całą pewnością jednym z bardziej interesujących obiektów na Dolnym Śląsku.

Powstała w średniowieczu i do dzisiaj stanowi nie lada atrakcję. Szczególnie, że ma 34 metry wysokości oraz 2 metry odchylenia od pionu co sprawia, iż wieża wygląda bardzo okazale. Według specjalistów nie do końca wiadomo, jakie było przeznaczenie owej wieży. Przypuszczalnie jest ona fragmentem baszty wchodzącej w skład murów obronnych. Jej mury są grube na 4 m, co przemawia za tezą budowli obronnej. W XIV wieku z owej baszty zrobiono dzwonnicę kościoła św. Anny.

Wieża pochyliła się prawdopodobnie pod koniec XVI wieku na skutek ruchów tektonicznych w pobliskim Bardzie, które odnotowano w 1598 roku. Z pewnością do jej pochylenia przyczynił się także zwiększony ciężar nadbudowanej części. Zwieńczenie wieży stanowi attyka, która przybrała kształt jaskółczych ogonów. Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich jest rzadkim przykładem gotyckiej wolno stojącej dzwonnicy. Wewnątrz budowli znajduje się pomieszczenie, które w dawnych czasach prawdopodobnie było lochem głodowych, dzisiaj jest ono niestety praktycznie w całości zasypane gruzem. Na kopule wieży umieszczona została gałka z krzyżem, w której złożone zostało, napisane przez ówczesnego proboszcza Grundeya, okolicznościowe pismo. W niszach Krzywej Wieży podczas remontowania budynku znaleziono dwa obrazy będące dziełem nieznanego artysty, a które dzisiaj umieszczone są w ratuszu miejskim.

Oczywiście jak każdy zabytkowy budynek także Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich ma swoje legendy, a jedna z nich głosi, że znajduje się tu ukryte wejście, które prowadziło do domu rycerza Kaufunga, gdzie obecnie znajduje się Izba Pamiątek Regionalnych. W tej chwili Wieża pełni funkcję tarasu widokowego i pewnością jest jednym z najciekawszych polskich budynków.